Salvumtd

Attālinātas mācības

Izvēlieties programmu un sāciet mācības jau tūlīt

Noskatoties video lekciju ierakstus un izpildot nobeiguma vērtēšanas uzdevumus, Jūs saņemsiet mācību programmas apguves apliecinošu dokumentu (izziņu), kas tiks nosūtīts uz reģistrēto e-pastu. >>> Video lekciju laikā parādās kontroles skaitļi, kas ir jāpieraksta un jānorāda nobeiguma testā. Kontroles skaitļi tiek attēloti uz melna fona ar tekstu. Visi video ir jānoskatās no sākuma līdz beigām bez pārtīšanas <<< Attālināto mācību kārtība

Visas programmas ir apstiprinātas Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikāciju padomēs, kas nodrošina resertifikācijas vai pārreģistrācijas iespējas atbilstoši MK 18.12.2012. noteikumos Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” vai MK 24.05.2016. noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

Cena
25
Dace Trumpika

Dace Trumpika

TIP 8

Pacientu ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām veselības aprūpe

Programmas tēmas: Sirds un asinsvadu sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums. Biežāk sastopamās sirds un asinsvadu slimības, šo slimību etioloģija, patoģenēze, riska faktori, klīniskā simptomātika, pacientu novērtēšana, aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana, diagnostika, ārstēšanas taktika, veselības aprūpes plānošana.

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmāte, zobu higiēnists, ārsta palīgs, funkcionālie speciālisti, māsas palīgs, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
25
Dace Trumpika

Dace Trumpika

TIP 8

Pacientu ar gastrointestinālās sistēmas slimībām veselības aprūpe

Programmas tēmas: Gastrointestinālās sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums, iespējamie funkciju traucējumi un biežāk sastopamās gastrointestinālās sistēmas slimības: etioloģija, patoģenēze, riska faktori, klīniskā simptomātika, pacientu novērtēšana, diagnostika un ārstēšanas taktika; Pacientu ar gastrointestinālās sistēmas slimībām aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana, veselības aprūpes plānošana, aprūpes darbības un sasniegto rezultātu novērtēšana

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmāte, zobu higiēnists, ārsta palīgs, funkcionālie speciālisti, māsas palīgs, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
25
Dace Trumpika

Dace Trumpika

TIP 8

Pacientu ar elpošanas sistēmas slimībām veselības aprūpe

Programmas tēmas: Elpošanas sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums. Biežāk sastopamās augšējo un apakšējo elpošanas ceļu slimības, šo slimību patoģenēze, klīniskā simptomātika un ārstēšanas principi. Pacientu ar pacientiem ar elpošanas sistēmas slimībām novērtēšana, aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana. Elpošanas sistēmas slimību profilakse

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmāte, zobu higiēnists, ārsta palīgs, funkcionālie speciālisti, māsas palīgs, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Doc. Anda Nodieva, Dr. med.

Doc. Anda Nodieva, Dr. med.

Doc. Juris Svaža, Dr. med.

Doc. Juris Svaža, Dr. med.

TIP 5

Miega apnoja un skābekļa terapija

Programmas tēmas: Obstruktīvā miega apnoja (OMA), tās cēloņi, klīniskās izpausmes, pacientu novērtēšana, diagnostikas un ārstēšanas taktika. OMA izraisīto kognitīvo un kardiometabolo komplikāciju patoģenēze. Biežākie miega traucējumi, to cēloņi, novērtēšana. Hroniska elpošanas nepietiekamība, tās novērtēšana, diagnostika un ārstēšanas taktika. Ilgstošas skābekļa terapijas nodrošināšana pacienta dzīvesvietā, izmantojamās medicīnas ierīces. Obstruktīvas miega apnojas sindroma un centrālā miega apnojas sindroma ārstēšana ar pozitīva gaisa spiediena terapiju.

Mērķauditorija: Ārsts, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Kristīne Sekace

Kristīne Sekace

TIP 8

Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana

Programmas tēmas: Aptaukošanās etioloģija, klasifikācija un tās ietekme uz veselību, dzīves kvalitāti un dzīvildzi, aptaukošanās un liekā svara riska faktori. Liekais svars un aptaukošanās kā riska faktors daudzu slimību attīstībā. Kritēriji liekā svara un aptaukošanās noteikšanai. Uztura ieteikumi ar aptaukošanos saistītu slimību gadījumos.

Mērķauditorija: Māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, zobu higiēnists, māsas palīgs, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji, aprūpētājs

Mācību kursu programma “Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana” ir  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikācijas padomēs,  atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un  LR MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem. Apgūstot šo programmu, tā ir derīga iesniedzot dokumentus resertifikācijai vai pārreģistrācijai.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
10
Marija Krūmiņa

Marija Krūmiņa

TIP 1

Pieaugušo atdzīvināšanas pamata algoritms

Programmas satura tēmas: Rīcības pasākumi cietušā vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai: cietušā samaņas, elpošanas un sirdsdarbības novērtēšana un palīdzības aktivizēšana; elpceļu atvēršana un caurlaidības nodrošināšana; cietušā pozicionēšana stabilā sānu pozīcijā; sirds netiešā masāža.

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs, sociālie aprūpētāji un aprūpētāji

 

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 8

Neatliekamie stāvokļi medicīnā

Programmas tēmas: Neatliekamā palīdzība un aprūpes pamatprincipi pacienta dzīvībai bīstamās situācijās – akūta aizrīšanās pieaugušajiem un bērniem, šoks, komas, temperatūras homeostāzes traucējumi, slīkšana, elektrotrauma.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, māsas aplīgs, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Mācību kursu programma “Neatliekamie stāvokļi medicīnā” ir  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikācijas padomēs,  atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un  LR MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem. Apgūstot šo programmu, tā ir derīga iesniedzot dokumentus resertifikācijai vai pārreģistrācijai.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anda Mironova

Anda Mironova

TIP 8

Mutes un zobu veselības aprūpe kā vispārējās medicīniskās aprūpes sastāvdaļa

Programmas satura tēmas: Biežāk sastopamās mutes un zobu saslimšanas, to etioloģija un klīniskās izpausmes. Mutes un zobu veselības saistība ar organisma vispārējo veselību un orgānu sistēmām. Mutes un zobu kopšanas līdzekļu raksturojums un pielietojums. Mutes un zobu kopšanas īpatnības dažādām mērķa grupām.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, māsas palīgs, vecmāte, zobu higiēnists, un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Sarmīte Maščinska

Sarmīte Maščinska

TIP 8

Pacientu datu aizsardzība ārstniecības iestādēs

Programmas satura tēmas: Pacientu datu aizsardzības normatīvais regulējums (datu apstrādes būtība un nozīme, normatīvie regulējumi Latvijas republikā un ES).  Personas datu apstrādes jēdziens, datu apstrādē iesaistīto personu lomu sadalījums – to tiesības, pienākumi, atbildība un kompetence saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Datu apstrādes tiesiskie pamati un apstrādes pamatprincipi t.sk. nepilngadīgu personu (pacientu)  datu apstrādes specifika. Pacientu datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasību piemērošanai praksē gadījumu izvērtēšana.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, māsas palīgs, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Miokarda infarkts elektrokardioloģijā – klasifikācija (Q-miokarda infarkts, neQ-miokarda infarkts), lokalizācija, stadijas. ST elevāciju diferenciāldiagnostika (akūts miokarda infarkts, rēta ar aneirismu, plaušu artērijas trombembolija, perikardīts, Brugadas sindroms, hipotermija) u.c.

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsas (vispārējās aprūpes māsas), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 8

Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsas (vispārējās aprūpes māsas), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Ramona Valante

Ramona Valante

TIP 8

Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika

Programmas satura tēmas: Vestibulārās sistēmas anatomija, fizioloģija un galvenās funkcijas. Reiboņa cēloņi, veidi, klīniskās izpausmes, diagnostika. Reiboņa pacienta izmeklēšanas etapi un metodes. Reiboņa ārstēšanas taktika. Pacientu ar reiboni aprūpes problēmu noteikšana. Rekomendējam lekciju klausīties izmantojot austiņas.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Impulsu vadīšanas traucējumi – blokādes: sinu-atriālas, intra/inter-atriālas, atrio-ventrikulāras (I, II, III pakāpes, Frederika sindroms), intra-ventrikulāras (mono-, bi-, trifascikulāras). Papildus vadīšanas struktūras un ar tām saistītie ritma traucējumi (WPW, CLC sindromi)

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsas (vispārējās aprūpes māsas), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Supraventrikulāri ritma traucējumi (sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma ritmi, priekškambaru mirgošana/plandīšanās). Ventrikulāri ritma traucējumi (idioventrikulārs ritms, kambaru tahikardija, plandīšanās, mirgošana). Ektopiski impulsi (ekstrasistoles, aizvietojošie kompleksi).

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsas (vispārējās aprūpes māsas), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: EKG pieraksts un monitorings, EKG elementi un to nozīme, EKG fizioloģiskās pārmaiņas bērniem

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsas (vispārējās aprūpes māsas), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas