Attālinātas mācības

Izvēlieties programmu un sāciet mācības jau tūlīt
Noskatoties video lekciju ierakstus un izpildot nobeiguma vērtēšanas uzdevumus, Jūs saņemsiet mācību programmas apguves apliecinošu dokumentu (izziņu), kas tiks nosūtīts uz reģistrēto e-pastu. >>> Video lekciju laikā parādās kontroles skaitļi, kas ir jāpieraksta un jānorāda nobeiguma testā. Kontroles skaitļi tiek attēloti uz melna fona ar tekstu <<<
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 8

Neatliekamie stāvokļi medicīnā

Programmas tēmas: Neatliekamā palīdzība un aprūpes pamatprincipi pacienta dzīvībai bīstamās situācijās – akūta aizrīšanās pieaugušajiem un bērniem, šoks, komas, temperatūras homeostāzes traucējumi, slīkšana, elektrotrauma.

Mācību kursu programma “Neatliekamie stāvokļi medicīnā” ir  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikācijas padomēs,  atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un  LR MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem. Apgūstot šo programmu, tā ir derīga iesniedzot dokumentus resertifikācijai vai pārreģistrācijai.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anda Mironova

Anda Mironova

TIP 8

Mutes un zobu veselības aprūpe kā vispārējās medicīniskās aprūpes sastāvdaļa

Programmas satura tēmas: Biežāk sastopamās mutes un zobu saslimšanas, to etioloģija un klīniskās izpausmes. Mutes un zobu veselības saistība ar organisma vispārējo veselību un orgānu sistēmām. Mutes un zobu kopšanas līdzekļu raksturojums un pielietojums. Mutes un zobu kopšanas īpatnības dažādām mērķa grupām.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Sarmīte Maščinska

Sarmīte Maščinska

TIP 8

Pacientu datu aizsardzība

Programmas satura tēmas: Pacientu datu aizsardzības normatīvais regulējums (datu apstrādes būtība un nozīme, normatīvie regulējumi Latvijas republikā un ES).  Personas datu apstrādes jēdziens, datu apstrādē iesaistīto personu lomu sadalījums – to tiesības, pienākumi, atbildība un kompetence saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Datu apstrādes tiesiskie pamati un apstrādes pamatprincipi t.sk. nepilngadīgu personu (pacientu)  datu apstrādes specifika. Pacientu datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasību piemērošanai praksē gadījumu izvērtēšana.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Miokarda infarkts elektrokardioloģijā – klasifikācija (Q-miokarda infarkts, neQ-miokarda infarkts), lokalizācija, stadijas. ST elevāciju diferenciāldiagnostika (akūts miokarda infarkts, rēta ar aneirismu, plaušu artērijas trombembolija, perikardīts, Brugadas sindroms, hipotermija) u.c.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 8

Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Ramona Valante

Ramona Valante

TIP 8

Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika

Programmas satura tēmas: Vestibulārās sistēmas anatomija, fizioloģija un galvenās funkcijas. Reiboņa cēloņi, veidi, klīniskās izpausmes, diagnostika. Reiboņa pacienta izmeklēšanas etapi un metodes. Reiboņa ārstēšanas taktika. Pacientu ar reiboni aprūpes problēmu noteikšana. Rekomendējam lekciju klausīties izmantojot austiņas.

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Impulsu vadīšanas traucējumi – blokādes: sinu-atriālas, intra/inter-atriālas, atrio-ventrikulāras (I, II, III pakāpes, Frederika sindroms), intra-ventrikulāras (mono-, bi-, trifascikulāras). Papildus vadīšanas struktūras un ar tām saistītie ritma traucējumi (WPW, CLC sindromi)

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: Supraventrikulāri ritma traucējumi (sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma ritmi, priekškambaru mirgošana/plandīšanās). Ventrikulāri ritma traucējumi (idioventrikulārs ritms, kambaru tahikardija, plandīšanās, mirgošana). Ektopiski impulsi (ekstrasistoles, aizvietojošie kompleksi).

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas
Cena
22
Anita Makarovska

Anita Makarovska

TIP 10

Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana

Programmas satura tēmas: EKG pieraksts un monitorings, EKG elementi un to nozīme, EKG fizioloģiskās pārmaiņas bērniem

Atvērt lekciju Lekcijas materiāli pieejami 14 dienas pēc apmaksas