Sarmīte Maščinska

Sarmīte Maščinska

Pacientu datu aizsardzība

TIP 8

Programmas satura tēmas: Pacientu datu aizsardzības normatīvais regulējums (datu apstrādes būtība un nozīme, normatīvie regulējumi Latvijas republikā un ES).  Personas datu apstrādes jēdziens, datu apstrādē iesaistīto personu lomu sadalījums – to tiesības, pienākumi, atbildība un kompetence saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Datu apstrādes tiesiskie pamati un apstrādes pamatprincipi t.sk. nepilngadīgu personu (pacientu)  datu apstrādes specifika. Pacientu datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasību piemērošanai praksē gadījumu izvērtēšana.

Pacientu datu aizsardzība - Posms 1

Pacientu datu aizsardzība - Posms2

Pacientu datu aizsardzība - Posms 3

Pacientu datu aizsardzība - Posms 4

Pievienotie lekcijas materiāli

Pēc reģistrācijas un apmaksas šeit būs pieejami programmas mācību materiāli, kurus iespējams lejupielādēt