Salvumtd

Klātienes mācības

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns

Iespēja apgūt mācības attālināti ar ierakstītām video lekcijām: Apskatīt pieejamās lekcijas
Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – trīs dienas pirms plānotajiem kursiem

Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Pacientu drošība ārstniecības iestādē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir

 • 25.00 EUR, Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 30.00 EUR, citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 40.00 EUR, jebkuram dalībniekam maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), ārsta palīgi, funkcionālie speciālisti, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, māsas palīgi, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Pacientu drošības pasākumu kopums iespējamo aprūpes negadījumu risku novēršanai ārstniecības iestādē. Drošības apdraudējumi, to veidi. Nevēlamu notikumu cēloņi, veicinošie faktori un riski. Ar veselības aprūpi saistīto negadījumu informācijas sniegšana, tās izvērtēšana. Pacientu drošības aspekti (pacienta identifikācija, medikamentu administrēšanas un medicīnisko ierīču lietošana, pacientu drošība ķirurģijā, informētā piekrišana, traumas gūšanas riska mazināšana u.c.). Komandas darba un komunikācijas aspekti pacientu veselības aprūpes procesā.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
23.03.2024
Vieta:
Klātienes mācības

23.03.2024.
mācību kursi
no plkst. 10:00 līdz 16:00

Rēzeknes slimnīcā,
18. novembra ielā 41,
Rēzeknē

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija:
30 min pirms mācību kursu sākuma

Lektors:
Daiga Rudzīte
Daiga Rudzīte

Māsa (vispārējās aprūpes māsa), maģistra grāds veselības aprūpē.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. stacionārs “Biķernieki”, galvenā māsa.

Tēma:
Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir

 • 25.00 EUR, NMPD darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 30.00 EUR, citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 40.00 EUR, jebkuram dalībniekam maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte

Programmas satura tēmas: Supraventrikulāri ritma traucējumi (sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma ritmi, priekškambaru mirgošana/plandīšanās). Ventrikulāri ritma traucējumi (idioventrikulārs ritms, kambaru tahikardija, plandīšanās, mirgošana). Ektopiski impulsi (ekstrasistoles, aizvietojošie kompleksi).

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
25.05.2024
Vieta:
Klātienes mācības

25.05.2024.
mācību kursi
no plkst. 10:00 līdz 17:30

NMPD BAC Kuldīga telpās,
Aizputes ielā 22b, Kuldīgā

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija:
30 min pirms mācību kursu sākuma

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Tēma:
Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir

 • 25.00 EUR, NMPD darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 30.00 EUR, citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 40.00 EUR, jebkuram dalībniekam maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte

Programmas satura tēmas: Impulsu vadīšanas traucējumi – blokādes: sinu-atriālas, intra/inter-atriālas, atrio-ventrikulāras (I, II, III pakāpes, Frederika sindroms), intra-ventrikulāras (mono-, bi-, trifascikulāras). Papildus vadīšanas struktūras un ar tām saistītie ritma traucējumi (WPW, CLC sindromi)

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
08.06.2024
Vieta:
Klātienes mācības

08.06.2024.
mācību kursi
no plkst. 10:00 līdz 17:30

NMPD BAC Kuldīga telpās,
Aizputes ielā 22b, Kuldīgā

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija:
30 min pirms mācību kursu sākuma

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Tēma:
Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir

 • 25.00 EUR, NMPD darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 30.00 EUR, citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
 • 40.00 EUR, jebkuram dalībniekam maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte

Programmas satura tēmas: Miokarda infarkta klasifikācija (Q-miokarda infarkts, neQ-miokarda infarkts), lokalizācija, stadijas. ST elevāciju diferenciāldiagnostika (akūts miokarda infarkts, rēta ar aneirismu, plaušu artērijas trombembolija, perikardīts, Brugadas sindroms, hipotermija) u.c.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
06.07.2024
Vieta:
Klātienes mācības

06.07.2024.
mācību kursi
no plkst. 10:00 līdz 17:30

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija:
30 min pirms mācību kursu sākuma

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!