Salvumtd

Tiešsaistes mācības

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns

Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments. Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – trīs dienas pirms plānotajiem kursiem

Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Ārstniecības personu darbība psihiatrijas pacientu aprūpē

TIP 16 (sešpadsmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
45.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā. Psihisko traucējumu un slimību etioloģiskie faktori, klīniskie simptomi, sindromi, novērtēšanas kritēriji, iespējamās aprūpes problēmas un veselības aprūpes plānošana. Pacientu ar agresīvu uzvedību aprūpe. Saskarsmes īpatnības psihiatrijas pacientu aprūpē. Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana, līdzestības un pratības veicināšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām. Ārstniecības personu loma psihisko traucējumu profilaksē un psihosociālā rehabilitācijas nodrošināšanā.

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
08.12.2023
09.12.2023
15.12.2023
16.12.2023
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

08.12.2023. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

09.12.2023. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 13:10

15.12.2023. mācību kursu
3. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

16.12.2023. mācību kursu
4. daļa no plkst.
10:00 līdz 13:10

Lektors:
Jekaterina Jeremejeva
Jekaterina Jeremejeva

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Garīgās veselības aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu maģistrs

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, galvenā māsa

Dzīves moto:
Sapere aude (lat.) Esi drosmīgs izmantot savu prātu!

Tēma:
Pacientu drošība ārstniecības iestādē

Reģistrācija beigusies! Sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Pacientu drošības pasākumu kopums iespējamo aprūpes negadījumu risku novēršanai ārstniecības iestādē. Drošības apdraudējumi, to veidi. Nevēlamu notikumu cēloņi, veicinošie faktori un riski. Ar veselības aprūpi saistīto negadījumu informācijas sniegšana, tās izvērtēšana. Pacientu drošības aspekti (pacienta identifikācija, medikamentu administrēšanas un medicīnisko ierīču lietošana, pacientu drošība ķirurģijā, informētā piekrišana, traumas gūšanas riska mazināšana u.c.). Komandas darba un komunikācijas aspekti pacientu veselības aprūpes procesā.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
12.12.2023
14.12.2023
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

Reģistrācija beigusies!

12.12.2023.
mācību kursu
1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

14.12.2023.
mācību kursu
2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

Lektors:
Daiga Rudzīte
Daiga Rudzīte

Māsa (vispārējās aprūpes māsa), maģistra grāds veselības aprūpē.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. stacionārs “Biķernieki”, galvenā māsa.

Tēma:
Pacientu ar cukura diabētu veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Cukura diabēta (CD) klasifikācija pēc PVO rekomendācijām, CD etioloģija, patoģenēze un diagnostika; Cukura diabētu ārstēšanas pamatprincipi, aprūpes īpatnības: Insulīnterapija – insulīna sekrēcijas fizioloģija, insulīnterapijas stratēģijas, perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi, to grupas un iedarbības mehānismi; Diabēta pacienta uzturs (ēšanas un medikamentozās terapijas koordinācija), fiziskā, rekomendācijas pacientam fiziskās aktivitātes plānošanai; Glikēmijas kontrole; Cukura diabēta akūtās un vēlīnās komplikācijas.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
10.01.2024
11.01.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

10.01.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

11.01.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

Lektors:
Līga Ārente
Līga Ārente

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Internās aprūpes masas specialitātē un Diabēta aprūpes māsas papildspecialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
RAKUS Stacionārs “Gaiļezers”, endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa

Dzīves moto:
Latvija arī var!

Tēma:
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās

TIP 16 (sešpadsmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
45.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Programmas satura tēmas: Medicīniskās palīdzības organizatoriskie aspekti pacienta dzīvībai bīstamās situācijās; Pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritms (ABC); Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija (KPR); Šoks, tā veidi, diagnostika, neatliekama ārstēšana; Komas, to iedalījums, diagnostika, neatliekama ārstēšana; Aizrīšanās un neatliekamā palīdzība pieaugušajiem un bērniem,t.sk., zīdaiņiem; Slīkšana (veidi, pazīmes, slīcēju glābšanas pamatprincipi); Temperatūras homeostāzes traucējumi; Elektrotrauma.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
12.01.2024
13.01.2024
19.01.2024
20.01.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

12.01.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10

13.01.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst. 10:00 līdz 13:10

19.01.2024. mācību kursu
3. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10

20.01.2024. mācību kursu
4. daļa no plkst. 10:00 līdz 13:10

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Tēma:
Infekciju profilakse un kontrole primārā un sekundārā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas un kontroles pamatprincipi ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs. Klīniski nozīmīgākās ar veselības aprūpi saistītās infekcijas (veidi, klīniskās izpausmes un diagnostika), profilakses pasākumi. Roku higiēna. Individuālie aizsardzības līdzekļi, to izvēle un lietošana atbilstoši veicamajam darbam. Medicīnisko ierīču un aprūpes aprīkojuma tīrīšana. Vides tīrība un atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
25.01.2024
26.01.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

25.01.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
15:00 līdz 18:10

26.01.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
15:00 līdz 18:10

Lektors:
Elīna Languša
Elīna Languša

Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē, maģistra grāds veselības aprūpē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas
konsultatīvā dienesta, vecākā infekciju kontroles māsa

Tēma:
Ādas bojājumu aprūpe (izgulējumi, trofiskās čūlas u.c.)

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Ādas bojājumu (brūču) dzīšanas fāzes. Faktori, kas ietekmē brūču dzīšanu. Pacientu ar ādas bojājumu novērtēšana un aprūpes plānošana. Arteriālu, venozu, diabēta čūlu patoģenēze, diagnostika un aprūpes atšķirības. Izgulējumi (cēloņi, aprūpes taktika, rekonstrukcijas iespējas). Mūsdienīgu brūču pārsēju un aprūpes līdzekļu izvēles pamatprincipi

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
30.01.2024
31.01.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

30.01.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

31.01.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

Lektors:
Dace Jakovicka
Dace Jakovicka

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra virsmāsa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Konsultatīvās poliklīnikas brūču kabineta brūču speciāliste
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ķirurģijas pasniedzēja

Dzīves moto:
Visi labie darbi tiek atalgoti. Mums apkārt ir mīļi un atsaucīgi cilvēki, ja vien mēs paši tādi esam.
Esi pret otru tāds, kā gribi, lai izturas pret tevi.