Salvumtd

Tiešsaistes mācības

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns

Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments. Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – trīs dienas pirms plānotajiem kursiem

Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Infekciju profilakse un kontrole primārā un sekundārā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas un kontroles pamatprincipi ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs. Klīniski nozīmīgākās ar veselības aprūpi saistītās infekcijas (veidi, klīniskās izpausmes un diagnostika), profilakses pasākumi. Roku higiēna. Individuālie aizsardzības līdzekļi, to izvēle un lietošana atbilstoši veicamajam darbam. Medicīnisko ierīču un aprūpes aprīkojuma tīrīšana. Vides tīrība un atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi.

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
04.06.2024
05.06.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

04.06.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
15:00 līdz 18:10

05.06.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
15:00 līdz 18:10

Lektors:
Elīna Languša
Elīna Languša

Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē, maģistra grāds veselības aprūpē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas
konsultatīvā dienesta, vecākā infekciju kontroles māsa

Tēma:
Pacientu drošība ārstniecības iestādē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Pacientu drošības pasākumu kopums iespējamo aprūpes negadījumu risku novēršanai ārstniecības iestādē. Drošības apdraudējumi, to veidi. Nevēlamu notikumu cēloņi, veicinošie faktori un riski. Ar veselības aprūpi saistīto negadījumu informācijas sniegšana, tās izvērtēšana. Pacientu drošības aspekti (pacienta identifikācija, medikamentu administrēšanas un medicīnisko ierīču lietošana, pacientu drošība ķirurģijā, informētā piekrišana, traumas gūšanas riska mazināšana u.c.). Komandas darba un komunikācijas aspekti pacientu veselības aprūpes procesā.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
25.06.2024
26.06.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

25.06.20243.
mācību kursu
1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

26.06.2024.
mācību kursu
2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

Lektors:
Daiga Rudzīte
Daiga Rudzīte

Māsa (vispārējās aprūpes māsa), maģistra grāds veselības aprūpē.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. stacionārs “Biķernieki”, galvenā māsa.

Tēma:
Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
25.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Supraventrikulāri ritma traucējumi (sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma ritmi, priekškambaru mirgošana/plandīšanās). Ventrikulāri ritma traucējumi (idioventrikulārs ritms, kambaru tahikardija, plandīšanās, mirgošana). Ektopiski impulsi (ekstrasistoles, aizvietojošie kompleksi).

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
12.07.2024
13.07.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

12.07.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
15:00 līdz 19:00

13.07.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 14:00

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Tēma:
Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
25.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Impulsu vadīšanas traucējumi – blokādes: sinu-atriālas, intra/inter-atriālas, atrio-ventrikulāras (I, II, III pakāpes, Frederika sindroms), intra-ventrikulāras (mono-, bi-, trifascikulāras). Papildus vadīšanas struktūras un ar tām saistītie ritma traucējumi (WPW, CLC sindromi).

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
26.07.2024
27.07.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

26.07.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
15:00 līdz 19:00

27.07.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 14:00

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Tēma:
Ādas bojājumu aprūpe (izgulējumi, trofiskās čūlas u.c.)

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Ādas bojājumu (brūču) dzīšanas fāzes. Faktori, kas ietekmē brūču dzīšanu. Pacientu ar ādas bojājumu novērtēšana un aprūpes plānošana. Arteriālu, venozu, diabēta čūlu patoģenēze, diagnostika un aprūpes atšķirības. Izgulējumi (cēloņi, aprūpes taktika, rekonstrukcijas iespējas). Mūsdienīgu brūču pārsēju un aprūpes līdzekļu izvēles pamatprincipi

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsas palīgs, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
30.07.2024
31.07.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

30.07.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

31.07.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

Lektors:
Dace Jakovicka
Dace Jakovicka

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra virsmāsa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Konsultatīvās poliklīnikas brūču kabineta brūču speciāliste
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ķirurģijas pasniedzēja

Dzīves moto:
Visi labie darbi tiek atalgoti. Mums apkārt ir mīļi un atsaucīgi cilvēki, ja vien mēs paši tādi esam.
Esi pret otru tāds, kā gribi, lai izturas pret tevi.

Tēma:
Ārstniecības personu darbība psihiatrijas pacientu aprūpē

TIP 16 (sešpadsmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
45.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā. Psihisko traucējumu un slimību etioloģiskie faktori, klīniskie simptomi, sindromi, novērtēšanas kritēriji, iespējamās aprūpes problēmas un veselības aprūpes plānošana. Pacientu ar agresīvu uzvedību aprūpe. Saskarsmes īpatnības psihiatrijas pacientu aprūpē. Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana, līdzestības un pratības veicināšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām. Ārstniecības personu loma psihisko traucējumu profilaksē un psihosociālā rehabilitācijas nodrošināšanā.

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsas palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
02.08.2024
03.08.2024
09.08.2024
10.08.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

02.08.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

03.08.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 14:00

09.08.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

10.08.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 14:00

Lektors:
Jekaterina Jeremejeva
Jekaterina Jeremejeva

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Garīgās veselības aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu maģistrs

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, galvenā māsa

Dzīves moto:
Sapere aude (lat.) Esi drosmīgs izmantot savu prātu!

Tēma:
Pacientu ar asinsvadu (artēriju, vēnu) slimībām veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Aterosklerotiskas artēriju slimības (sirds, kakla, roku, kāju, vēdera aortas bifurkācijas un iegurņa artēriju stenozes un oklūzijas), akūtas un hroniskas vēnu slimības (dziļo vēnu tromboze, virspusējo vēnu tromboflebīts, HVM, varikozi paplašinātas vēnas), to klīniskā simptomātika, galvenie riska faktori un mūsdienīgas ārstēšana principi. Veselības aprūpes procesa īpatnības un pacientu izglītošana par aterosklerotisku artēriju un vēnu slimību profilaksi.

Mērķauditorija: Māsas (vispārējās aprūpes māsas), Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsas palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
20.08.2024
21.08.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

20.08.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

21.08.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
16:00 līdz 19:10

Lektors:
Dace Jakovicka
Dace Jakovicka

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra virsmāsa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Konsultatīvās poliklīnikas brūču kabineta brūču speciāliste
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ķirurģijas pasniedzēja

Dzīves moto:
Visi labie darbi tiek atalgoti. Mums apkārt ir mīļi un atsaucīgi cilvēki, ja vien mēs paši tādi esam.
Esi pret otru tāds, kā gribi, lai izturas pret tevi.

Tēma:
Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana

TIP 10 (desmit tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
25.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Programmas tēmas: Miokarda infarkta klasifikācija (Q-miokarda infarkts, neQ-miokarda infarkts), lokalizācija, stadijas. ST elevāciju diferenciāldiagnostika (akūts miokarda infarkts, rēta ar aneirismu, plaušu artērijas trombembolija, perikardīts, Brugadas sindroms, hipotermija) u.c.

Mērķauditorija: Ārsta palīgs, māsa (vispārējās aprūpes māsa), funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
23.08.2024
24.08.2024
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

23.08.2024. mācību kursu
1. daļa no plkst.
15:00 līdz 19:00

24.08.2024. mācību kursu
2. daļa no plkst.
10:00 līdz 14:00

Lektors:
Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!