Tiešsaistes mācības

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns

Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments. Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – trīs dienas pirms plānotajiem kursiem

Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Pacientu ar elpošanas sistēmas slimībām veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Elpošanas sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums. Biežāk sastopamās augšējo un apakšējo elpošanas ceļu slimības, šo slimību patoģenēze, klīniskā simptomātika un ārstēšanas principi. Pacientu ar pacientiem ar elpošanas sistēmas slimībām novērtēšana, aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana. Elpošanas sistēmas slimību profilakse. Klīnisko gadījumu un aprūpes situāciju izvērtēšana

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
04.10.2022
06.10.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

04.10.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10
06.10.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

 

Lektors:
Dace Trumpika
Dace Trumpika

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona internista specialitātē

Izglītība:
Ārsta grāds,
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Darba vieta:
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca, stacionārs “Gaiļezers”

Rīgas Stradiņa universitātes, Iekšķīgo slimību katedras

Tēma:
Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori. Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība. Stresa faktoru atpazīšana un vadība. Individuālā pieeja stresa situāciju interpretācijā un novēršanā – temperamenta, attieksmes un pieredzes ietekme. Izdegšanas sindroms, tā veicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes. Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana, stresa vadības principi. Stresa prevence – attieksme, pozitīvā domāšana, un tās īstenošanas iespējas.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
18.10.2022
21.10.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

18.10.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10
21.10.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10

 

Lektors:
Ieva Vaine
Ieva Vaine
Tēma:
Aprūpes īpatnības pacientiem ar agresivitātes izpausmēm uzvedībā

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Agresijas (Agresijas veidošanas mehānismi, agresijas veidi), agresijas cēloņi un ietekmējošie faktori. Agresijas pazīmes pacientu uzvedībā. Veselības aprūpes īpatnības darbā ar agresīviem pacientiem/ klientiem (Agresīvu pacientu ierobežošana un veselības aprūpe ierobežošanas laikā). Sadarbības un saskarsmes īpatnības darbā ar pacientiem ar agresijas izpausmēm uzvedībā. Preventīvie pasākumi agresīvas uzvedības novēršanai. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
19.10.2022
20.10.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

19.10.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10
20.10.2022. mācību kursu 2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

Tēma:
Onkoloģisku pacientu veselības aprūpe ortopēdijā

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Biežāk sastopamās onkoloģiskās slimības ortopēdijā (labdabīgas un ļaundabīgas kaulaudu un mīksto audu onkoloģiskās slimības, metastātiski kaulu bojājumi, biežākās lokalizācijas), to diagnostiskās izmeklēšanas metodes, klīniskā simptomātika, iespējamās ārstēšanas metodes un biežākās aprūpes problēmas. Dzīves kvalitāte pacientiem ar kaulu un mīksto audu ļaundabīgo audzēju.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
29.10.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

29.10.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 09:00 līdz 15:10

Lektors:
Lauris Repša
Lauris Repša

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē

Darba vietas:
VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
Rīgas Stradiņa universitāte Ortopēdijas katedra

Tēma:
Pacientu ar cukura diabētu veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Cukura diabēta (CD) klasifikācija pēc PVO rekomendācijām, CD etioloģija, patoģenēze un diagnostika; Cukura diabētu ārstēšanas pamatprincipi, aprūpes īpatnības: Insulīnterapija – insulīna sekrēcijas fizioloģija, insulīnterapijas stratēģijas, perorālie hipoglikemizējošie līdzekļi, to grupas un iedarbības mehānismi; Diabēta pacienta uzturs (ēšanas un medikamentozās terapijas koordinācija), fiziskā, rekomendācijas pacientam fiziskās aktivitātes plānošanai; Glikēmijas kontrole; Cukura diabēta akūtās un vēlīnās komplikācijas.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
01.11.2022
02.11.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

01.11.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10
02.11.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

 

Lektors:
Līga Ārente
Līga Ārente

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Internās aprūpes masas specialitātē un Diabēta aprūpes māsas papildspecialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
RAKUS Stacionārs “Gaiļezers”, endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa

Dzīves moto:
Latvija arī var!

Tēma:
Zīdaiņu aprūpe primārajā un sekundārajā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Bērnu veselības aprūpe, tās mērķi, uzdevumi. Zīdaiņa veselības aprūpes organizēšana un vadīšana primārajā un sekundārajā veselības aprūpē. Jaundzimušā bērna aprūpes galvenie aspekti: jaundzimuša bērna apskate un izvērtēšana. Jaundzimuša bērna adaptācijas periods. Zīdaiņa fiziskā, motorā, psihoemocionālā attīstība un tās izvērtēšana. Zīdaiņa ēdināšana, zīdīšanas vadīšana un veicināšana. Biežākie drudža cēloņi zīdaiņu vecuma periodā, aprūpes vadīšana (cēloņi, attīstības stadijas, terapijas aspekti un rekomendācijas vecākiem). Klīnisko gadījumu un aprūpes situāciju izvērtēšana.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
08.11.2022
09.11.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

08.11.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10
09.11.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10

 

Lektors:
Anna Čirko
Anna Čirko

Sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimību klīnikas pediatrs.
Rīgas Stradiņa universitātes, Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asistente.

Tēma:
Pacientu aprūpe ar dažādām urīnceļu mākslīgajām atverēm

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Urīnizvades sistēmas orgānu funkcionālais raksturojums; Biežāk sastopamās urīnizvades sistēmas slimības, šo slimību patoģenēze, klīniskā simptomātika un ārstēšanas principi; Pacientu ar urīna katetru, cistostomu un nefrostomu aprūpe; Pacientu ar urīna nesaturēšanu aprūpe un inkontinences līdzekļi.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
15.11.2022
16.11.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

15.11.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10
16.11.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 16:00 līdz 19:10

 

Lektors:
Kristīne Vanaga
Kristīne Vanaga

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātēs

Izglītība: 
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta: 
SIA “URO” virsmāsa
SIA “RAKUS” klīnika “Linezers” ķirurģijas nodaļa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 4. uroloģijas nodaļas ķirurģiskās aprūpes māsa

Dzīves moto:
“Dievs, dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra!” K. Vonnegūts

Tēma:
Infekciju profilakse un kontrole primārā un sekundārā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas un kontroles pamatprincipi ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs. Klīniski nozīmīgākās ar veselības aprūpi saistītās infekcijas (veidi, klīniskās izpausmes un diagnostika), profilakses pasākumi. Roku higiēna. Individuālie aizsardzības līdzekļi, to izvēle un lietošana atbilstoši veicamajam darbam. Medicīnisko ierīču un aprūpes aprīkojuma tīrīšana. Vides tīrība un atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
07.12.2022
08.12.2022
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

07.12.2022. mācību kursu 1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10
08.12.2022.
mācību kursu 2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

 

Lektors:
Elīna Languša
Elīna Languša

Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē, maģistra grāds veselības aprūpē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas
konsultatīvā dienesta, vecākā infekciju kontroles māsa