Tiešsaistes mācības

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns

Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments. Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – trīs dienas pirms plānotajiem kursiem

Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Infekciju profilakse un kontrole primārā un sekundārā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)

Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR, pārskaitot uz bankas kontu

Mērķauditorija: Medicīnas māsas, Ārsta palīgi, Funkcionālie speciālisti, Māsu palīgi, Citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji

Programmas satura tēmas: Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas un kontroles pamatprincipi ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādēs. Klīniski nozīmīgākās ar veselības aprūpi saistītās infekcijas (veidi, klīniskās izpausmes un diagnostika), profilakses pasākumi. Roku higiēna. Individuālie aizsardzības līdzekļi, to izvēle un lietošana atbilstoši veicamajam darbam. Medicīnisko ierīču un aprūpes aprīkojuma tīrīšana. Vides tīrība un atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi.

Atvērt papildu informāciju par kursu norises kārtību

Norises datums:
28.06.2023
29.06.2023
Vieta:
Tiešsaistē ZOOM

28.06.2023. mācību kursu 1. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10
29.06.2023. mācību kursu 2. daļa no plkst. 15:00 līdz 18:10

Lektors:
Elīna Languša
Elīna Languša

Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē, maģistra grāds veselības aprūpē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas
konsultatīvā dienesta, vecākā infekciju kontroles māsa