Salvumtd

Par Salvum TD

Reģistrācijas apliecības, Licences, akreditācijas lapas

Uzņēmumā „Salvum TD aprūpe un izglītība” ir divas struktūrvienības:

1. Ambulatora ārstniecības iestāde „Salvum TD aprūpe un izglītība” (ārstniecības iestādes reģistrācijas kods: 0100 – 01522), kas organizē un realizē holistisku veselības aprūpes pakalpojumus pacientu dzīvesvietā, lai ar sapratni, līdzcietību un profesionālu kompetenci, rūpējoties par cilvēku veselību, paaugstinātu pacientu pašaprūpi un veselību līdz maksimāli iespējamajam līmenim.

2. Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Salvum TD” (Reģistrācijas apliecības Nr. 4360802066) ir akreditēta izglītības iestāde (Izglītības kvalitātes valsts dienesta 10.06.2015. Lēmums Nr. 229-P), kas nodrošina ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, profesionāliem veselības aprūpes darbiniekiem, sociālā darba speciālistiem, izglītības iespējas profesionālās profesionālās pilnveides izglītības un neformālās izglītības programmās.

Uzņēmuma darbinieku izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst veselības aprūpes un izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  • Uzņēmuma „Salvum TD aprūpe un izglītība” vīzija ir kļūt par pirmo izvēli mūsu klientu un personāla skatījumā. Mēs vēlamies pilnveidoties visās savās darbības jomās.
  • Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem saņemt drošus un ikvienam pieejamus visaugstākās kvalitātes pakalpojumus un darbiniekiem – motivējošus darba apstākļus un vidi, kurā ar prieku var pilnvērtīgi strādāt.
  • Tāpat kā jebkuram cilvēkam, arī mūsu uzņēmumam ir savas vērtības.
  • Atbildības, godprātības un drošības principu ievērošana ir neatņemama uzņēmuma darbībā sadarbībā ar klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.
  • Klienti ir visas mūsu darbības pamatā. Mēs vienmēr cenšamies pārsniegt klientu cerības.
  • Lai gūtu panākumus, vienots komandas darbs ir galvenais priekšnoteikums, kas izpaužas savstarpējā sadarbībā un cieņā vienam pret otru.
    Ar kopīgu darbu un centieniem mēs iegūstam savu klientu uzticību un sasniedzam mūsu kopīgos mērķus.
  • Mēs strādājam pēc visaugstākās kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.
  • Mūsu uzticība kvalitātei iedvesmo mūs nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci un darba rezultātus.

Atvērt pašnovērtējuma ziņojumu | 2015. gads