Salvumtd

Lektori

Mēs strādājam pēc visaugstākās kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.

Daiga Rudzīte
Daiga Rudzīte

Māsa (vispārējās aprūpes māsa), maģistra grāds veselības aprūpē.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. stacionārs “Biķernieki”, galvenā māsa.

Olga Tatarinceva
Olga Tatarinceva

Māsa (vispārējās aprūpes māsa), profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, “Psihoneirālās un Imunitātes veselības un izpētes centrs”

Dace Veikina
Dace Veikina

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ambulatorās aprūpes ārsta palīga specialitātēs

Izglītība:
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
SIA Salvum TD aprūpe un izglītība, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes direktore un kursu koordinatore

Dzīves moto:
Nekad neatņem cilvēkam cerību, iespējams tas ir vienīgais, kas viņam ir..
Mīli savu laiku, savu dzīvi, visu sev apkārt, jo cita laika nebūs!

Dace Trumpika
Dace Trumpika

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona internista specialitātē

Izglītība:
Ārsta grāds,
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Darba vieta:
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca, stacionārs “Gaiļezers”

Rīgas Stradiņa universitātes, Iekšķīgo slimību katedras

Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Ieva Vaine
Kristīne Vanaga
Kristīne Vanaga

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātēs

Izglītība: 
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta: 
SIA “URO” virsmāsa
SIA “RAKUS” klīnika “Linezers” ķirurģijas nodaļa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 4. uroloģijas nodaļas ķirurģiskās aprūpes māsa

Dzīves moto:
“Dievs, dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra!” K. Vonnegūts

Ramona Valante
Sarmīte Maščinska
Sarmīte Maščinska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, juriste

Izglītība:
Tiesību zinātnes maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē

Anna Čirko
Anna Čirko

Sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimību klīnikas pediatrs.
Rīgas Stradiņa universitātes, Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asistente.

Elīna Languša
Elīna Languša

Māsa (vispārējās aprūpes māsa) perioperatīvajā aprūpē, maģistra grāds veselības aprūpē, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas
konsultatīvā dienesta, vecākā infekciju kontroles māsa

Daiga Krūmiņa
Daiga Krūmiņa

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona ģimenes ārsta, arodveselības un arodslimību ārsta specialitātēs

Darba vieta:
SIA “Veselības centrs 4” ģimenes ārsts, internists
SIA “Veselības centrs 4” Arodveselības nodaļas arodārsts un nodaļas metodiskais vadītājs

Dzīves moto:
Par dzīvi un dzīvošanu – kā 3 lietas zāļu skapītī:
1 – labs vārds un laipna attieksme naudu nemaksā
2 – grūtniecība un arī vecums nav slimība, bet dvēseles stāvoklis
3 – bieži vien savas kaites mēs izvēlamies paši
Un vēl viena – ceturtā – man patīk mans darbs un mani pacienti.

Kristīne Sekace
Kristīne Sekace

Sertificēta ārstniecības persona uztura speciālista specialitātē;
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē.

Rolands Gibners
Rolands Gibners

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē, specializējies mugurkaula traumu un mugurkaulu slimību ārstēšanā

Darba vietas: 
VSIA Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcas Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra virsārsts
Rīgas Stradiņa Universitātes Ortopēdijas katedras asistents
NMPD Operatīvā medicīnas dienesta vertebrologs

Dzīves moto:
Kustībā ir dzīvība

Līga Ārente
Līga Ārente

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Internās aprūpes masas specialitātē un Diabēta aprūpes māsas papildspecialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
RAKUS Stacionārs “Gaiļezers”, endokrinoloģijas nodaļas virsmāsa

Dzīves moto:
Latvija arī var!

Anda Mironova
Anda Mironova

Profesionālā kvalifikācija:  Sertificēta ārstniecības persona zobu higiēniste specialitāte

Izglītība: Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vietas:  RSU Stomatoloģijas institūts, RSU Zobu higiēnistu akadēmiskā skola

Dzīves moto: Viss kas notiek, notiek uz labu!

Edgars Svolaks
Edgars Svolaks

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē

Darba vieta:
Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcas Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra ārsts
RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras lektors

Dzīves moto:
Strādājot ir jāaizmirstas darbā un darbs jādara tā, lai tas nestu laimi un būtu noderīgs apkārtējiem cilvēkiem. Darba procesā nav jādomā par atalgojumu, tad tiksi atalgots nesavtīgi un ar prieku. (O. G. Torsunovs)

Lauris Repša
Lauris Repša

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē

Darba vietas:
VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
Rīgas Stradiņa universitāte Ortopēdijas katedra

Marija Krūmiņa
Marija Krūmiņa

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātē

Izglītība:
Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija

Darba vieta:
NMP dienesta galvenā speciāliste medicīniskā nodrošinājuma jautājumos

Dzīves moto:
Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu

Doc. Anda Nodieva, Dr. med.
Doc. Anda Nodieva, Dr. med.

Profesionālā kvalifikācija: Sertificēta ārstniecības persona pneimonologa specialitātē un polisomnogrāfijas metodē
Darba vietas: SIA Miega slimību centrs, Nodieva Anda – ārsta prakse pneimonoloģijā

Doc. Juris Svaža, Dr. med.
Doc. Juris Svaža, Dr. med.

Profesionālā kvalifikācija: Sertificēta ārstniecības persona anesteziologa, reanimatologa specialitātē un polisomnogrāfijas metodē
Darba vietas: SIA Miega slimību centrs, RSU Stomatoloģijas institūts

Diāna Fridrihsone
Diāna Fridrihsone

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona ārsta pediatra specialitātē

Darba vieta:
Bērnu klīniskā Universitates slimnīca, Paliatīvās aprūpes nodaļa, Latvijas Universitātes lektore

Dace Jakovicka
Dace Jakovicka

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra virsmāsa
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Konsultatīvās poliklīnikas brūču kabineta brūču speciāliste
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ķirurģijas pasniedzēja

Dzīves moto:
Visi labie darbi tiek atalgoti. Mums apkārt ir mīļi un atsaucīgi cilvēki, ja vien mēs paši tādi esam.
Esi pret otru tāds, kā gribi, lai izturas pret tevi.

Guna Zeltiņa
Guna Zeltiņa

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
SIA „Cēsu klīnika” Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļas virsmāsa un Kvalitātesvadības speciāliste pacientu aprūpē
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas medicīnas māsa

Moto:
Izglītība „iet”, it kā, solīti pa priekšu praksei! Izaicinājums ir vadīt tālākizglītības kursus kolēģiem ar pieredzi! Tie ir eksperti, kas neko tāpat vien, bez pamatojuma savā praksē, kā jaunumu nepieņems! Šajā dialoga procesā arī es vienmēr iegūstu ko jaunu!
Uz tikšanos!

Inta Kalniņa
Inta Kalniņa

Specialitāte
Sertificēta ārstniecības persona bērnu aprūpes māsas specialitātē

Izglītība
Veselības zinātņu maģistrs

Strādā
Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca, RSU lektore

Jolanta Noskova
Jolanta Noskova

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Internās aprūpes māsas specialitātē

Izglītība:
Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē

Darba vieta:
RP SIA “Rīgas 1 slimnīca” Stomu aprūpes kabinets

Dzīves moto:
Dzīve ir izaicinājums- pieņem to,
Dzīve ir spēle – piedalies tajā,
Dzīve ir sapnis – īsteno to,
Dzīve ir mīlestība – dalies tajā. /Satja Sai Baba/

Inga Buša
Inga Buša

Izglītība:
Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Medicīnas māsa

Darba pieredze:
VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”
Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja

Moto:
Dzīve ir vienreizīgi skaista un tās galvenais skaistums sastāv no vienkāršajām lietām, kas neko nemaksā – smaids pretimnācēja sejā, vienkārši saulainas dienas, mazas rokas pieskāriena tavējai, silta vēja pūsma, mirdzošām rasas lāsēm pilns zirnekļa tīkls … un tā varētu turpināt līdz bezgalībai. Izbaudiet šo dzīvi pilniem malkiem, mācieties priecāties par vienkāršajām lietām katru dienu, jo tik skaisti kā šodien, rīt vairs nebūs, rītdiena arī būs skaista, bet tas būs savādāk. Un visiem skumjajiem iesaku katru vakaru pirms gulētiešanas atcerēties 3 lietas, kas ir likušas pasmaidīt, 3 lietas, par kurām kādam varu pateikties un 3 lietas, kuru skaistums ir sagādājis prieku. Jūs drīz vien jutīsieties pārsteigti, cik šādu lietu ir daudz jūsu ikdienā.

Līva Tiesnese
Līva Tiesnese

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona fizioterapeita specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija

Darba vieta:
SIA “Laba prakse”, fizioterapeite

Dzīves moto:
Katram sava fiziskās aktivitāte! Ir jāatrod īstās lietas, jāļauj sev gribēt, mēģināt un sasniegt!

Līga Damberga
Līga Damberga

Izglītība:
Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija
Pedagoģijas maģistrs

Darba pieredze:
karjeras konsultante, lektore ar vairāk kā divdesmit gadu pieredzi darbā ar dažādām mērķgrupām

Moto:
Vispareizāk dzīvo tas, kurš neprot pareizi dzīvot,
bet mācās to darīt no pirmās līdz pēdējai dienai.

Edīte Fridrihsone
Ilze Veilande
Ilze Veilande

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona diabēta aprūpes māsas specialitāte.

Izglītība:
Bakalaura grāds māszinībās

Darba vieta:
Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Diabēta aprūpes māsa

Dzīves moto:
Sāc no turienes, kur Tu esi. Izmanto to, kas Tev ir. Un izdari to, ko vari izdarīt.
/Arthur Ashe/

Dagnija Pamata
Dagnija Pamata

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona hemodialīzes un nieru transplantācijas māsas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās

Darba vieta:
VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas,
Latvijas Transplantācijas centra, hroniskās hemodialīzes nodaļas virsmāsa

Dzīves moto:
Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt,
paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot,
paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.
Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, stiprinātu, aizstāvētu un aplaimotu.

Jekaterina Jeremejeva
Jekaterina Jeremejeva

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Garīgās veselības aprūpes masas specialitātē

Izglītība:
Veselības zinātņu maģistrs

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, galvenā māsa

Dzīves moto:
Sapere aude (lat.) Esi drosmīgs izmantot savu prātu!