Salvumtd

Attālināto mācību kārtība

 • Profesionālās pilnveides neformālās tālākizglītības programmas attālinātā mācību formā atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem, ir reģistrētas un apstiprinātas Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikāciju padomēs.
 • Kursu mērķauditorija: Māsa (medicīnas māsa), Vecmāte, Ārsta palīgs (feldšeris), Zobārstniecības māsa, Funkcionālais speciālists, Radiologa asistents, Podologs, Māsas palīgs, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji.
 • Pieteikties mācībām iespējams izglītības iestādes mājas lapas sadaļā attālinātās mācības.
 • Piesakoties apmācībām, persona piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei mācību procesa nodrošināšanai. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama uzņēmuma privātuma politikā.
 • Dalībniekam, kurš nobeiguma vērtēšanā ieguvis vērtējumu „ieskaitīts”, automātiski uz reģistrēto e-pastu tiek nosūtīts mācību programmas apguves apliecinošs dokuments (izziņa)
 • Dalības maksu par attālināto mācību programmas apguvi iespējams veikt, vispirms reģistrējot savu personīgo profilu www.salvumtd.lv mājas lapas sadaļā attālinātās mācības, tad izvēloties sev interesējošo programmu un tikai tad veikt apmaksu.
 • Veicot dalības maksājumu, dalībniekam automātiski tiek izveidota piekļuve izvēlētās izglītības programmas video lekciju ierakstiem un nobeiguma vērtējuma uzdevumiem.
 • Samaksu par iegādāto attālināto mācību programmu nav iespējams atgriezt. Ja lekciju neesat noskatījies, tad maksājumu iespējams novirzīt citai līdzvērtīgai lekcijai, sazinoties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu palidziba.salvumtd@gmail.com
 • Visus saņemtos mācību materiālus dalībniekam ir tiesības izmantot tikai savu profesionālo zināšanu pilnveidei, to nodošana citām personām ir aizliegta.
 • Izvēlētās izglītības programmas video lekciju ieraksti dalībniekam būs pieejama 14 dienas no brīža, kad dalībnieks būs veicis reģistrāciju un maksājumu. Šajā laika periodā ir jāapgūst izglītības programma un jāizpilda nobeiguma vērtēšanas uzdevumi, kas būs pieejami reģistrēta un autorizēta lietotāja personīgajā profilā pie katras no izvēlētajām un apmaksātājām lekcijām.
 • Ja nebūsiet paspējuši 14 dienu laikā apgūt izvēlēto programmu, pieeja mācību materiāliem automātiski tiks liegta. Ja vēlēsieties atjaunot programmas pieejamību savā reģistrētajā profilā, Jums jāveic bankas pārskaitījums 11 EUR apmērā. Atvērt maksājuma rekvizītus
 • Jautājumus lektoram par mācību kursa tēmām iespējams nosūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: salvumtd.pieteikums@gmail.com
 • Dalībniekam, kurš 14 dienu laikā nav apguvis izglītības programmu un nav izpildījis nobeiguma vērtēšanas uzdevumus, mācību kursa apguves apliecinošs dokuments netiek izsniegts un samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Dalībniekam nepieciešams iegādāties lekciju vēlreiz, lai saņemtu piekļuvi mācību materiāliem.
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz izglītības programmu, video lekciju un mācību materiāliem pieder tikai un vienīgi Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādei „Salvum TD”. Intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu.
 • Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp izglītības iestādi un izglītības programmas apguves dalībnieku, tiek risināti sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
 • Video lekciju materiālus nedrīkst lejupielādēt, izplatīt vai pārdot.
 • Lekciju pievienotie izdales materiāli ir pieejami lejupielādei.