Salvumtd

Neformālās izglītības programmas

Profesionālās pilnveides neformālās tālākizglītības programmas ir reģistrētas un apstiprinātas Latvijas Māsu asociācijas Profesionālajā padomē un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padomē, lai mācību kursu dalībniekiem nodrošinātu resertifikācijas vai pārreģistrācijas iespējas atbilstoši MK 18.12.2012. noteikumos Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” vai MK  24.05.2016. noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

Programmas nosaukums
TIP
Apstiprināta
Datums
Reģistrācijas Nr.
Programmas nosaukums:Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:27.04.2020., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 490, NTI/P-0789
Programmas nosaukums:Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:03.04.2023., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS, Nr.TIP2023/63, NTI/P - 0640
Programmas nosaukums:Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:03.04.2023., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS, Nr.TIP2023/60, NTI/P - 0649
Programmas nosaukums:Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:03.04.2023., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS, Nr.TIP2023/62, NTI/P - 0639
Programmas nosaukums:Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:26.10.2023., 15.07.2020.
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS Nr.TIP2023/339; Nr. 1260, NTI/P - 1044
Programmas nosaukums:Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:03.042023., 27.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS, Nr.TIP2023/61, NTI/P-0650
Programmas nosaukums:Pacientu datu aizsardzība ārstniecības iestādēs
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:22.09.2020., 30.09.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 1332, NTI/P-1078
Programmas nosaukums:Mutes un zobu veselības aprūpe kā vispārējās medicīniskās aprūpes sastāvdaļa
TIP:8
Apstiprināta:Latvijas Māsu asociācija
Datums:30.09.2020.
Reģistrācijas Nr.:NTI/P-1080
Programmas nosaukums:Neatliekamie stāvokļi medicīnā
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:LĀPPOS 27.12.2022.; LMA 02.12.2020
Reģistrācijas Nr.:LĀPPOS Nr.TIP2022/420 LMA NTI/P - 1100
Programmas nosaukums:Pieaugušo atdzīvināšanas pamata algoritms
TIP:1
Apstiprināta:Latvijas Māsu asociācijā
Datums:LMA 31.01.2022
Reģistrācijas Nr.:NTI/P-1221