Neformālās izglītības programmas

Profesionālās pilnveides neformālās tālākizglītības programmas atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem, ir reģistrētas un apstiprinātas Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikāciju padomēs

Programmas nosaukums
TIP
Apstiprināta
Datums
Reģistrācijas Nr.
Programmas nosaukums:Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:27.04.2020., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 490, NTI/P-0789
Programmas nosaukums:Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:28.04.2020., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 181, NTI/P - 0640
Programmas nosaukums:Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:28.04.2020., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 180, NTI/P - 0649
Programmas nosaukums:Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:28.04.2020., 30.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 179, NTI/P - 0639
Programmas nosaukums:Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:08.07.2020., 15.07.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 1260, NTI/P - 1044
Programmas nosaukums:Miokarda infarkts un elektrokardiogrammas izvērtēšana
TIP:10
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:28.042020., 27.04.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 182, NTI/P-0650
Programmas nosaukums:Pacientu datu aizsardzība
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:22.09.2020., 30.09.2020.
Reģistrācijas Nr.:Nr. 1332, NTI/P-1078
Programmas nosaukums:Mutes un zobu veselības aprūpe kā vispārējās medicīniskās aprūpes sastāvdaļa
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:22.09.2020., 30.09.2020.,
Reģistrācijas Nr.:Nr. 1330, NTI/P-1080
Programmas nosaukums:Neatliekamie stāvokļi medicīnā
TIP:8
Apstiprināta:LAPPOS, Latvijas Māsu asociācija
Datums:LĀPPOS 08.12.2020.; LMA 02.12.2020
Reģistrācijas Nr.:LAPPOS Nr. 1437; NTI/P - 1100