Salvumtd
Kristīne Sekace

Kristīne Sekace

Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana

TIP 8

Programmas tēmas: Aptaukošanās etioloģija, klasifikācija un tās ietekme uz veselību, dzīves kvalitāti un dzīvildzi, aptaukošanās un liekā svara riska faktori. Liekais svars un aptaukošanās kā riska faktors daudzu slimību attīstībā. Kritēriji liekā svara un aptaukošanās noteikšanai. Uztura ieteikumi ar aptaukošanos saistītu slimību gadījumos.

Mērķauditorija: Māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, zobu higiēnists, māsas palīgs, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, sociālie aprūpētāji, aprūpētājs

Mācību kursu programma “Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana” ir  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikācijas padomēs,  atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un  LR MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem. Apgūstot šo programmu, tā ir derīga iesniedzot dokumentus resertifikācijai vai pārreģistrācijai.

Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana - Posms 1

Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana - Posms 2

Ar lieko svaru un aptaukošanos saistītu slimību uzturs – profilakse un ārstēšana - Posms 3

Pievienotie lekcijas materiāli

Pēc reģistrācijas un apmaksas šeit būs pieejami lekcijas materiāli