Salvumtd
Marija Krūmiņa

Marija Krūmiņa

Pieaugušo atdzīvināšanas pamata algoritms

TIP 1

Programmas satura tēmas: Rīcības pasākumi cietušā vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai: cietušā samaņas, elpošanas un sirdsdarbības novērtēšana un palīdzības aktivizēšana; elpceļu atvēršana un caurlaidības nodrošināšana; cietušā pozicionēšana stabilā sānu pozīcijā; sirds netiešā masāža.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, māsas palīgs un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Mērķauditorija: Māsa, zobārstniecības māsa, vecmāte, zobu higiēnists un māsas palīgs, lai nodrošinātu resertifikācijas vai pārreģistrācijas iespējas atbilstoši MK 18.12.2012. noteikumos Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” vai MK 24.05.2016. noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

Pieaugušo atdzīvināšanas pamata algoritms

Pievienotie lekcijas materiāli

Pēc reģistrācijas un apmaksas šeit būs pieejami lekcijas materiāli