Salvumtd
Anita Makarovska

Anita Makarovska

Neatliekamie stāvokļi medicīnā

TIP 8

Programmas tēmas: Neatliekamā palīdzība un aprūpes pamatprincipi pacienta dzīvībai bīstamās situācijās – akūta aizrīšanās pieaugušajiem un bērniem, šoks, komas, temperatūras homeostāzes traucējumi, slīkšana, elektrotrauma.

Mērķauditorija: Māsa (vispārējās aprūpes māsa) ar specializāciju, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, funkcionālo speciālistu asistents, vecmāte, zobu higiēnists, un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Mācību kursu programma “Neatliekamie stāvokļi medicīnā” ir  apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības sertifikācijas padomēs,  atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un  LR MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem. Apgūstot šo programmu, tā ir derīga iesniedzot dokumentus resertifikācijai vai pārreģistrācijai.

Neatliekamie stāvokļi medicīnā - Posms 1

Neatliekamie stāvokļi medicīnā - Posms 2

Neatliekamie stāvokļi medicīnā - Posms 3

Neatliekamie stāvokļi medicīnā - Posms 4

Pievienotie lekcijas materiāli

Pēc reģistrācijas un apmaksas šeit būs pieejami lekcijas materiāli