Tiešsaistes mācību kursu plāns

Saņemiet kvalitatīvu profesionālu tālākizglītību, kas pamatota ilgtspējīgai attīstībai. Mācībām tiek izmantota Microsoft Teams platforma.

Atvērt kursu plānu

Attālinātās mācības

Jaunums, ko piedāvā Salvum TD. Apmācības reģistrējoties mūsu mācību sistēmā. Video lekcija pieejama 14 dienas pēc apmaksas.

Atvērt kursu plānu
Mūsu lektori
Mēs strādājam pēc visaugstākās kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par visu ko darām.
Anna Čirko
Anna Čirko

Sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē.
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu slimību klīnikas pediatrs.
Rīgas Stradiņa universitātes, Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asistente.

Dace Veikina
Dace Veikina

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ambulatorās aprūpes ārsta palīga specialitātēs

Izglītība:
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
SIA Salvum TD aprūpe un izglītība, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes direktore un kursu koordinatore

Dzīves moto:
Nekad neatņem cilvēkam cerību, iespējams tas ir vienīgais, kas viņam ir..
Mīli savu laiku, savu dzīvi, visu sev apkārt, jo cita laika nebūs!

Daiga Krūmiņa
Daiga Krūmiņa

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona ģimenes ārsta, arodveselības un arodslimību ārsta specialitātēs

Darba vieta:
SIA “Veselības centrs 4” ģimenes ārsts, internists
SIA “Veselības centrs 4” Arodveselības nodaļas arodārsts un nodaļas metodiskais vadītājs

Dzīves moto:
Par dzīvi un dzīvošanu – kā 3 lietas zāļu skapītī:
1 – labs vārds un laipna attieksme naudu nemaksā
2 – grūtniecība un arī vecums nav slimība, bet dvēseles stāvoklis
3 – bieži vien savas kaites mēs izvēlamies paši
Un vēl viena – ceturtā – man patīk mans darbs un mani pacienti.

Anita Makarovska
Anita Makarovska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona neatliekamās medicīnas ārsta un kardiologa specialitātēs

Darba vieta:
Medicīnas sabiedrības ARS kardiologs un neatliekamās medicīnas ārsts

Dzīves moto:
Reputācijai ir nozīme!

Kristīne Sekace
Kristīne Sekace

Sertificēta ārstniecības persona uztura speciālista specialitātē;
Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē.

Rolands Gibners
Rolands Gibners

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē, specializējies mugurkaula traumu un mugurkaulu slimību ārstēšanā

Darba vietas: 
VSIA Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcas Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra virsārsts
Rīgas Stradiņa Universitātes Ortopēdijas katedras asistents
NMPD Operatīvā medicīnas dienesta vertebrologs

Dzīves moto:
Kustībā ir dzīvība

Anda Mironova
Anda Mironova

Profesionālā kvalifikācija:  Sertificēta ārstniecības persona zobu higiēniste specialitāte

Izglītība: Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vietas:  RSU Stomatoloģijas institūts, RSU Zobu higiēnistu akadēmiskā skola

Dzīves moto: Viss kas notiek, notiek uz labu!

Ieva Vaine
Edgars Svolaks
Edgars Svolaks

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Traumatologa ortopēda specialitātē

Darba vieta:
Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīcas Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra ārsts
RSU Medicīnas fakultātes Ortopēdijas katedras lektors

Dzīves moto:
Strādājot ir jāaizmirstas darbā un darbs jādara tā, lai tas nestu laimi un būtu noderīgs apkārtējiem cilvēkiem. Darba procesā nav jādomā par atalgojumu, tad tiksi atalgots nesavtīgi un ar prieku. (O. G. Torsunovs)

Sarmīte Maščinska
Sarmīte Maščinska

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, juriste

Izglītība:
Tiesību zinātnes maģistra grāds valsts tiesību apakšnozarē

Uzziniet vairāk par mums un to kā veicam savu darbu
Uzņēmuma darbinieku izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst veselības aprūpes un izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Uzņēmuma „Salvum TD aprūpe un izglītība” vīzija ir kļūt par pirmo izvēli mūsu klientu un personāla skatījumā. Mēs vēlamies pilnveidoties visās savās darbības jomās.
  • Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem saņemt drošus un ikvienam pieejamus visaugstākās kvalitātes pakalpojumus un darbiniekiem – motivējošus darba apstākļus un vidi, kurā ar prieku var pilnvērtīgi strādāt.
  • Tāpat kā jebkuram cilvēkam, arī mūsu uzņēmumam ir savas vērtības.
  • Atbildības, godprātības un drošības principu ievērošana ir neatņemama uzņēmuma darbībā sadarbībā ar klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.
  • Klienti ir visas mūsu darbības pamatā. Mēs vienmēr cenšamies pārsniegt klientu cerības.
  • Lai gūtu panākumus, vienots komandas darbs ir galvenais priekšnoteikums, kas izpaužas savstarpējā sadarbībā un cieņā vienam pret otru. Ar kopīgu darbu un centieniem mēs iegūstam savu klientu uzticību un sasniedzam mūsu kopīgos mērķus.