Salvumtd
Uzziniet vairāk par mums un to kā veicam savu darbu
Uzņēmuma darbinieku izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst veselības aprūpes un izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Uzņēmuma „Salvum TD aprūpe un izglītība” vīzija ir kļūt par pirmo izvēli mūsu klientu un personāla skatījumā. Mēs vēlamies pilnveidoties visās savās darbības jomās.
  • Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem saņemt drošus un ikvienam pieejamus visaugstākās kvalitātes pakalpojumus un darbiniekiem – motivējošus darba apstākļus un vidi, kurā ar prieku var pilnvērtīgi strādāt.
  • Tāpat kā jebkuram cilvēkam, arī mūsu uzņēmumam ir savas vērtības.
  • Atbildības, godprātības un drošības principu ievērošana ir neatņemama uzņēmuma darbībā sadarbībā ar klientiem, sadarbības partneriem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.
  • Klienti ir visas mūsu darbības pamatā. Mēs vienmēr cenšamies pārsniegt klientu cerības.
  • Lai gūtu panākumus, vienots komandas darbs ir galvenais priekšnoteikums, kas izpaužas savstarpējā sadarbībā un cieņā vienam pret otru. Ar kopīgu darbu un centieniem mēs iegūstam savu klientu uzticību un sasniedzam mūsu kopīgos mērķus.