Klātienes lekcijas

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns
Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments.
Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās

TIP 16 (sešpadsmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
40.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
50.00 EUR, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritms (ABC). Pasākumi vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai. Padziļinātā sirds – plaušu reanimācija (kambaru fibrilācija/bezpulsa kambaru tahikardija, bezpulsa elektriskā aktivitāte, asistolija). Dzīvībai bīstamas aritmijas, to neatliekama ārstēšana. Akūta aizrīšanās un neatliekamā palīdzība pieaugušajiem un bērniem. Šoks. Koma

Norises datums:
1. Daļa
21.11.2020
2. Daļa
22.11.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Pļavu ielā 17, Liepājā, AS „Liepājas papīrs” telpās

Atcelti sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

Lektors:
Anita Makarovska
Marija Krūmiņa
Tēma:
Mutes un zobu veselības aprūpe kā vispārējās medicīniskās aprūpes sastāvdaļa

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Biežāk sastopamās mutes un zobu saslimšanas, to etioloģija un klīniskās izpausmes. Mutes un zobu veselības saistība ar organisma vispārējo veselību un orgānu sistēmām (grūtniecība; diabēts; elpošanas sistēma; gremošanas sistēma; sirds – asinsvadu sistēma). Mutes un zobu kopšanas līdzekļu raksturojums un pielietojums
Mutes un zobu kopšanas īpatnības dažādām mērķa grupām (bērnu un pieaugušo zobu kopšana; guļošu cilvēku un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mutes un zobu kopšana)

Norises datums:
28.11.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)
Atcelti sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

Lektors:
Anda Mironova