Salvumtd

Mācīsimies palīdzēt nekavējoties

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Salvum TD” piedāvā Jūsu uzņēmumā organizēt un īstenot izbraukuma apmācības kursus: “Pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi”

Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes jebkuram no mums var noderēt visnegaidītākajā brīdī! Nelaimes gadījumi var notikt ne tikai īpašos apstākļos, tie var atgadīties arī ikdienā – mājās, bērnudārzā, skolā, spēļu un sporta laukumā, uz ielas, ceļa vai jebkurā citā sabiedriskā vietā.

Cilvēka veselība un dzīvība bieži vien atkarīga no tā, cik savlaicīgi un kvalificēti tam sniegta palīdzība. Pirmās palīdzības apmācības mērķis ir nodrošināt, lai kursu dalībnieki izprastu pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipus un spētu palīdzēt cietušajam negadījuma vietā nekavējoties.

Kursu mērķauditorija:

Uzņēmumos vai iestādēs strādājoši darbinieki, kuriem ir nepieciešamas zināšanas un praktiskās iemaņas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem. Kursus vada Neatliekamās medicīnas ārsta palīga (feldšera) specialitātē sertificēta un apmācīttiesīga ārstniecības persona – Marija Krūmiņa, NMP dienesta galvenā speciāliste medicīniskā nodrošinājuma jautājumos

Kursa tēmas:

 • Rīcības secība negadījuma vietā, ABC shēma
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas
 • Traumas un termiskie bojājumi
 • Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
 • Dzīvnieku izraisītie nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Elektrotraumas, slīkšana
 • Dažādas saslimšanas
 • Rīcība pie vienlaicīgi vairākiem cietušajiem
 • Kam jābūt pirmās palīdzības aptieciņā

Mācību metodēs ir iekļautas:

 • lekcijas
 • praktiskās nodarbības
 • diskusijas
 • neatliekamu, dzīvībai bīstamu situāciju izvērtēšana