Salvumtd

Aprūpes personāls

Signe Šteina
Signe Šteina

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē

Darba pieredze:
VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas , Mugurklaula un locītavu ķirurģijas centra medicīnas māsa

Kristīne Vanaga
Kristīne Vanaga

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ķirurģiskās aprūpes masas specialitātēs

Izglītība: 
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Dace Veikina
Dace Veikina

Profesionālā kvalifikācija:
Sertificēta ārstniecības persona Ambulatorās aprūpes māsas un Ambulatorās aprūpes ārsta palīga specialitātēs

Izglītība:
Veselības zinātņu un Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē
Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Darba vieta:
SIA Salvum TD aprūpe un izglītība, Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes direktore un kursu koordinatore

Dzīves moto:
Nekad neatņem cilvēkam cerību, iespējams tas ir vienīgais, kas viņam ir..
Mīli savu laiku, savu dzīvi, visu sev apkārt, jo cita laika nebūs!