Salvumtd

Iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu

Iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs

Tā kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „Salvum TD” no 2015. gada 12. jūnija ir iekļauta valsts akreditēto izglītības programmu īstenotāju reģistrā, dalībniekiem, kuri piedalās mūsu izglītības iestādes organizētajos profesionālās pilnveides mācību kursos, ir iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksāta par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 2. punktu un MK noteikumu Nr. 336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”).

Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, VID klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz attaisnojuma dokumentus kopā ar gada ienākuma deklarāciju.

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus), kas saistīts ar izdevumiem piedaloties profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” organizētajos profesionālās pilnveides mācību kursos, var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem:

numurētu un VID reģistrētu kvīti, ja samaksa par pakalpojumu veikta skaidrā naudā un pakalpojuma sniedzējs par darījumiem saņemto samaksu var apliecināt ar numurētu un VID reģistrētu kvīti
apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus), vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja kontā. Šajā gadījumā apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam