Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina pieteikties un piedalīties neformālās izglītības programmā: „Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursu mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu zināšanas, prasmes un kompetences par efektīvu komunikāciju ar kolēģiem un pacientiem.

Mērķauditorija: Ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, funkcionālie speciālisti, farmācijas jomā strādājošie, citas ārstniecības personas un māsas palīgus

Mācību kursus vada:

  • Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Mācību norises vieta: Tiešsaistes mācības, izmantojot ZOOM lietojumprogrammu
Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Mācību nodarbību norises datumi un laiks

  • 1. Mācību nodarbība 28.06.2022 / 16:45 – 20:15
  • 2. Mācību nodarbība 29.06.2022. / 16:00 – 20:20
  • 3. Mācību nodarbība 04.07.2022. / 16:00 – 20:20
  • 4. Mācību nodarbība 06.07.2022. / 16:00 – 20:20
  • 5. Mācību nodarbība 19.07.2022. / 16:00 – 20:20
  • 6. Mācību nodarbība 27.07.2022. / 16:45 – 20:15

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā


Klātienes mācību nodarbību norises datumi un laiks:
Mācību norises vieta: Saldus Medicīnas Centra telpās, Slimnīcas ielā 3, Saldū

1. Mācību nodarbība 07.07.2022. / 12:00 – 19:00
2. Mācību nodarbība 14.07.2022. / 12:00 – 18:00
3. Mācību nodarbība 21.07.2022. / 12:00 – 18:00
4. Mācību nodarbība 28.07.2022. / 12:00 – 19:00

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatoriem

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445
  • Tehniskā atbalsta nr.: 25 640 062

Mācību kursu satura tēmas

Saskarsmes vispārīgs raksturojums. Emocionālais un racionālais līmenis saskarsmē. Komunikācijas process – no pirmā iespaida līdz produktīvai sadarbībai, komunikācijas resursi un riski. Komunikācijas lomas, to īpatnības veselības aprūpē. Aktīvās klausīšanās un atgriezeniskās saites nozīme un pilnveidošana konstruktīvas sadarbības veidošanā. Konflikti, to cēloņi un veidi. Konfliktu risināšanas taktikas, to izmantošanas nosacījumi. Intensīvas ikdienas komunikācijas riska aspekti – stress, emocionālā izdegšana. Pacientu līdzestības veicināšana. Supervīziju elements produktīvas veselības aprūpes jomas darbinieku ikdienas darbam.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

Klātienes mācības: Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% (23 akadēmiskās stundas) no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņems mācību kursu apguves apliecinošu dokumentu – apliecību, 30 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā. Teorētisko zināšanu nobeiguma vērtēšanu veido 20 testa jautājumi.

Tiešsaistes mācības: Izglītojamie, kuri ir piedalījušies un apguvuši ne mazāk kā 75% (23 akadēmiskās stundas) no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņems mācību kursu apguves apliecinošu dokumentu – apliecību, 30 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā. Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanā ir 20 testa uzdevumi.

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2022. gada jūlijā, iespējams skatīties šeit.