Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus, farmācijas jomā strādājošos, citas ārstniecības personas un māsas palīgus pieteikties neformālās izglītības programmā: „Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursu mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu zināšanas, prasmes un kompetences par efektīvu komunikāciju ar kolēģiem un pacientiem.

Mācību kursus vada: Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Šobrīd atcelti sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

Mācību norises vieta: SIA “Kauguru veselības centrs” telpās, Raiņa ielā 98a, Jūrmalā

Mācību norises datumi un norises laiks

  • 20.11.2020.(plkst. 12:00 – 19:00)
  • 26.11.2020.(plkst. 12:00 – 18:00)
  • 27.11.2020.(plkst. 12:00 – 18:00)
  • 05.12.2020.(plkst. 12:00 – 19:00)

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatorēm:

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Mācību kursu satura tēmas

  • Saskarsmes vispārīgs raksturojums. Emocionālais un racionālais līmenis saskarsmē. Komunikācijas process – no pirmā iespaida līdz produktīvai sadarbībai, komunikācijas resursi un riski. Komunikācijas lomas, to īpatnības veselības aprūpē. Aktīvās klausīšanās un atgriezeniskās saites nozīme un pilnveidošana konstruktīvas sadarbības veidošanā. Konflikti, to cēloņi un veidi. Konfliktu risināšanas taktikas, to izmantošanas nosacījumi. Intensīvas ikdienas komunikācijas riska aspekti – stress, emocionālā izdegšana. Pacientu līdzestības veicināšana. Supervīziju elements produktīvas veselības aprūpes jomas darbinieku ikdienas darbam.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

  • 30 akadēmiskās stundas (4 mācību nodarbības)
    Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši un apguvuši ne mazāk kā 75% (23 akadēmiskās stundas) no mācību kursa izglītības programmas, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments – apliecība, 30 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2020. gada novembrī, iespējams skatīties šeit.