Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina pieteikties un piedalīties neformālās izglītības programmā: „Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursu mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu zināšanas, prasmes un kompetences par efektīvu komunikāciju ar kolēģiem un pacientiem.

Mērķauditorija: Ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes, funkcionālie speciālisti, farmācijas jomā strādājošie, citas ārstniecības personas un māsas palīgus

Mācību kursus vada:

 • Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Mācību nodarbību norises datumi un laiks

 • 1. Mācību nodarbība 26.01.2022. / 16:45 – 20:15
 • 2. Mācību nodarbība 03.02.2022. / 16:00 – 20:20
 • 3. Mācību nodarbība 08.02.2022. / 16:00 – 20:20
 • 4. Mācību nodarbība 16.02.2022. / 16:00 – 20:20
 • 5. Mācību nodarbība 22.02.2022. / 16:00 – 20:20
 • 6. Mācību nodarbība 24.02.2022. / 16:45 – 20:15

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

 • Programmas īstenošana notiks tiešsaistē, izmantojot  ZOOM lietojumprogrammu.
 • Dalībniekiem, lai piedalītos tiešsaistes mācību kursos, nepieciešams dators vai telefons ar kameru un mikrofonu, un interneta pieslēgums.

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatoriem

 • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
 • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445
 • Tehniskā atbalsta nr.: 25 640 062

Mācību kursu satura tēmas

Saskarsmes vispārīgs raksturojums. Emocionālais un racionālais līmenis saskarsmē. Komunikācijas process – no pirmā iespaida līdz produktīvai sadarbībai, komunikācijas resursi un riski. Komunikācijas lomas, to īpatnības veselības aprūpē. Aktīvās klausīšanās un atgriezeniskās saites nozīme un pilnveidošana konstruktīvas sadarbības veidošanā. Konflikti, to cēloņi un veidi. Konfliktu risināšanas taktikas, to izmantošanas nosacījumi. Intensīvas ikdienas komunikācijas riska aspekti – stress, emocionālā izdegšana. Pacientu līdzestības veicināšana. Supervīziju elements produktīvas veselības aprūpes jomas darbinieku ikdienas darbam.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

 • 30 akadēmiskās stundas (6 attālinātās mācību nodarbības)
 • Mācību kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs piedalījušies un apguvuši ne mazāk kā 75% (24 akadēmiskās stundas) no mācību kursa izglītības programmas, un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņems mācību kursu apguves apliecinošu dokumentu – apliecību, 30 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā.

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2022. gada janvārī, iespējams skatīties šeit.