Cenrādis

VESELĪBAS APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMU MAKSAS CENRĀDIS

1. Medikamentu ievadīšana:
Injekcijas ādā, zemādā, muskulī (i/m; s/c; i/c)
8.00 EUR
Medikamentu ievadīšana intravenozi (i/v injekcijas)
10.00 EUR
Medikamentu ievadīšana intravenozas infūzijas veidā caur adatu*
17.00 EUR
Medikamentu ievadīšana intravenozas infūzijas veidā caur perifēro vēnu katetru*
18.00 EUR
Medikamentu ievadīšana intravenozi caur centrālo vēnu katetru*
20.00 EUR
Perorālo medikamentu sadale
5.00 EUR
Citi enterāli medikamentu ievadīšanas veidi, (caur acs gļotādu, gastrostomu, nazogastrālo zondi*, taisno zarnu* u.c)
10.00 EUR
2. Ādas bojājumu aprūpe:
Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe
8.00 EUR
Diegu izņemšana no pēcoperācijas brūces
10.00 EUR
Ārējās fiksācijas aparāta aprūpe
15.00 EUR
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)
15.00 EUR
Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)
17.00 EUR
Izgulējumu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)
15.00 EUR
Izgulējumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)
17.00 EUR
Trofisku čūlu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)
15.00 EUR
Trofisku čūlu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)
17.00 EUR
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums mazāks par 5 cm, virsma mazāka par 10 cm², tilpums mazāks par 3 cm³)
15.00 EUR
Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe (garums lielāks par 5 cm, virsma lielāka par 10 cm², tilpums lielāks par 3 cm³)
17.00 EUR
3. Mākslīgās atveres, to aprūpe:
Kolostomas, Ileostomas, Gastrostomas aprūpe
10.00 EUR
Urīna ilgkatetra aprūpe
12.00 EUR
Urīna ilgkatetra maiņa
17.00 EUR
Nefrostomas aprūpe
19.00 EUR
Cistostomas aprūpe
12.00 EUR
Cistostomas maiņa
17.00 EUR
Traheostomas aprūpe
20.00 EUR
Nazogastrālās zondes ievadīšana un enterāla barošana caur zondi*
20.00 EUR
Glikozes līmeņa noteikšana
5.00 EUR
Klīnisko analīžu (asins, urīna, fēču, krēpu, eksudātu) veikšanai nepieciešamā materiāla savākšana
8.00 EUR
Klīnisko analīžu (asins, urīna, fēču, krēpu, eksudātu) veikšanai nepieciešamā materiāla savākšana, uzglabāšana un transportēšanu uz laboratoriju
10.00 EUR
Vitālo rādītāju kontrole
5.00 EUR
Klizmas veikšana*
17.00 EUR
Pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība par veselības veicināšanas pasākumiem un pacientu aprūpi*
17.00 EUR
Pacientu ilgstoša aprūpe līdz 24 stundām diennaktī (stundas cena)
4.50 EUR
Ārstniecības pakalpojumiem ar (*) par katru nākamo pakalpojuma stundu cena ir 8.00 EUR