Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus, farmācijas jomā strādājošos, citas ārstniecības personas un māsas palīgus pieteikties neformālās izglītības programmā: „Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursu mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu zināšanas, prasmes un kompetences par stresa vadību un savu iekšējo resursu atjaunošanu intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību kursus vada: Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Šobrīd atcelti sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

Mācību norises vieta:

Mācību norises datums:

Mācību nodarbību norises laiks no plkst. 10:00 līdz 17:00
Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatorēm:

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Mācību kursu satura tēmas

  • Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori. Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība. Stresa faktoru atpazīšana un vadība komunikācijā. Izdegšanas sindroms, tāveicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes. Savu personīgo resursu stiprināšana, emocionālās izdegšanas prevencija. Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana. Stresa pārvarēšana noteiktās situācijās.Pozitīvā domāšana, tās resursi. Stresa vadības elementu apguve.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

  • 8 akadēmiskās stundas (1 mācību nodarbība)
    Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši un apguvuši ne mazāk kā 75% (6 akadēmiskās stundas) no mācību kursa izglītības programmas, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments – apliecība, 8 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2020. gada novembrī, iespējams skatīties šeit.