Māsas darbība psihiatrijas pacientu aprūpē

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina pieteikties un piedalīties neformālās izglītības programmā „Māsas darbība psihiatrijas pacientu aprūpē”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Mācību kursu mērķis ir pilnveidot māsu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par psihiatrijas pacientu aprūpi primārā un sekundārā veselības aprūpē.

Mērķauditorija: Māsas

Mācību kursus vada

  • Jekaterina Jeremejeva, sertificēta ārstniecības persona garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē

Mācību nodarbību norises datumi

  • 23.03.2023. (1. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)
  • 30.03.2023. (2. nodarbība, no plkst. 10:00 līdz 17:00)

Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija:

  • 30 min pirms mācību kursu sākuma

Mācību norises vieta

  • Slimnīca “Ģintermuiža” telpās, Filozofu ielā 69, Jelgavā

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatoriem

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445
  • Tehniskā atbalsta tālruņa nr.: 25 640 062

Mācību kursu satura tēmas
Psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes tiesiskais regulējums Latvijā. Biopsihosociālais modelis psihiatrijas pacientu aprūpē. Psihisko traucējumu un slimību klasifikācija un etioloģiskie faktori. Psihisko traucējumu klīniskie simptomi un sindromi. Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem novērtēšanas kritēriji un aprūpes diagnozes, to klasifikācija māsu praksē. Aprūpes aktuālo un potenciālo problēmu noteikšana, aprūpes procesa plānošana, īstenošana, izvērtēšana un dokumentēšana primārā un sekundārā veselības aprūpē. Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem dinamiskās novērošanas principi, tās nodrošināšana tai skaitā medikamentozās aprūpes īpatnības. Pacientu ar agresīvu uzvedību aprūpe. Komunikācijas īpatnības psihiatrijas pacientu aprūpē. Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana, līdzestības un pratības veicināšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām. Māsas loma psihisko traucējumu profilaksē un psihosociālā rehabilitācijas nodrošināšanā.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

  • 16 akadēmiskās stundas (2 klātienes mācību nodarbības)
  • Mācību kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs piedalījušies ne mazāk kā 75% (12 akadēmiskās stundas) no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu, saņems mācību kursu apguves apliecinošu dokumentu – apliecību, 16 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā.

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2023. gada martā, iespējams skatīties šeit.