Kursu norises laiks

  • Kursu norises laiks, ja kursu plānā nav norādīts citādi no plkst. 10:00 līdz 16:00 (dalībnieku reģistrācija – 30 min pirms mācību kursu sākuma)
  • Mācību kursu nodarbību laikā, izglītības iestāde nenodrošina dalībnieku ēdināšanu.