Kā norēķināties

Dalības maksu iespējams:
Pārskaitīt uz bankas kontu vai maksāt skaidrā naudā kursu dienā
Pārskaitot dalības maksu uz kontu, maksājuma mērķi norādiet: Personu, par kuru maksā, un mērķi (Vārds, uzvārds, dalības maksa par kursiem …)

SIA „Salvum TD aprūpe un izglītība”
Reģ. Nr.: 40103714170
Juridiskā adrese: „Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103
„Swedbank” AS, HABALV22
Konts: LV79HABA0551037324486

  • Samaksātā dalības maksa Jūsu neierašanās gadījumā netiek atmaksāta, ja par Jūsu neierašanos nav saņemta savlaicīga informācija – divas dienas pirms plānotajiem kursiem.
  • Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiek izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments.