Tālmācības procesa kārtība

Tālmācības izglītības procesa kārtība

 • Tālmācību programmas atbilstoši LR MK 18.12.2012. noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem, ir reģistrētas un apstiprinātas Latvijas Māsu asociācijas un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikāciju padomēs.
 • Kursu mērķauditorija: Māsa (medicīnas māsa), Vecmāte, Ārsta palīgs (feldšeris), Zobārstniecības māsa, Funkcionālais speciālists, Radiologa asistents, Podologs, Māsas palīgs, Sociālie aprūpētāji un Aprūpētāji.
 • Pieteikties mācībām iespējams izglītības iestādes mājas lapas sadaļā, aizpildot pieteikumu.
 • Piesakoties apmācībām, persona  piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei mācību procesa nodrošināšanai. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Uzņēmuma Privātuma politikā
 • Dalības maksu par tālmācības izglītības programmas apguvi iespējams samaksāt pārskaitījuma veidā uz izglītības iestādes dibinātāja SIA „Salvum TD aprūpe un izglītība” (reģ. Nr. 40103714170) bankas kontu: LV79HABA0551037324486, Swedbank AS. Maksājuma mērķī ir jānorāda programmas nosaukums, kuru vēlaties apgūt.
 • Pēc maksājuma saņemšanas uz pieteikumā norādīto e-pastu 24 stundu laikā dalībniekam tiek nosūtīti: mācību materiāli, piekļuves adrese video lekcijai un nobeiguma vērtēšanas darbs.
  Saņemtos mācību materiālus ir tiesības izmantot tikai savu profesionālo zināšanu pilnveidei un to nodošana citām personām ir aizliegta.
 • Video lekcijas adrese dalībniekam būs pieejama 14 dienas no brīža, kad Jums tiks nosūtīti visi mācību materiāli, piekļuves adreses video lekcijām un nobeiguma vērtēšanas uzdevumi. Šajā laika periodā ir jāapgūst izglītības programma un rakstiski jāizpilda nobeiguma vērtēšanas uzdevumi, kas jānosūta uz izglītības iestādes e-pastu: salvumtd.pieteikums@gmail.com
 • Jautājumus lektoram par mācību kursa tēmām iespējams nosūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: salvumtd.pieteikums@gmail.com
 • Dalībniekam, kurš nobeiguma vērtēšanā ieguvis vērtējumu „ieskaitīts”, tiek sagatavots mācību kursa apguves apliecinošs dokuments (izziņa) un nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pastu 5 darba dienu laikā.
 • Dalībniekam, kurš 14 dienu laikā nav apguvis izglītības programmu un nav iesūtījis izpildītus nobeiguma vērtēšanas uzdevumus, mācību kursa apguves apliecinošs dokuments netiek izsniegts un samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta.
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz izglītības programmu, video lekciju un mācību materiāliem pieder tikai un vienīgi Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādei „Salvum TD”. Intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu.
 • Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp izglītības iestādi un izglītības programmas apguves dalībnieku, tiek risināti sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.