Izglītība

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns
Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments.
Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Impulsu vadīšanas traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

10 TIP (desmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Impulsu vadīšanas traucējumi Atrio-ventrikulārā blokāde (I, II, III pakāpes blokādes, Frederika sindroms). Intra-ventrikulārā blokāde  (monofascikulārā, bifascikulārā, trifascikulārā, nespecifiska blokāde). Papildus vadīšanas struktūras un to izraisītie traucējumi.

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
26.09.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Pacientu aprūpe pie nieru aizstājterapijas metodēm primārajā un sekundārajā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
18.00 EUR Līvānu slimnīcas darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Urīnizvades sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums; Hroniskas nieru slimības patoģenēze, klīniskā simptomātika un nieru aizstājterapijas metodes; Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes indikācijas; Dialīzes principi, Asinsvadu pieeja dialīzes nodrošināšanai, arteriovenozās fistulas aprūpe, peritoneālās dialīzes katetra aprūpe; Hemodialīzes, peritoneālās dialīzes iespējamās komplikācijas. Nieres transplantācija (Pacientu atlase nieres transplantācijai, normatīvais regulējums nieres transplantācijai; Dzīvie donori; Pacientu aprūpe pēc nieres transplantācijas); Dzīves kvalitātes aspekti pacientiem pie nieru aizstājterapijas (Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana un apmācība; Pacientu līdzestība; Uztura īpatnības; Fiziskās aktivitātes)

Norises datums:
26.09.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās, Domes ielā 3, Līvānos

Lektors:
Dagnija Pamata
Tēma:
Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

8 TIP (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
26.09.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika

8 TIP (astoņi tālākizglītības punkti). Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Vestibulārās sistēmas anatomija, fizioloģija un galvenās funkcijas. Reiboņa cēloņi, veidi, klīniskās izpausmes, diagnostika. Reiboņa pacienta izmeklēšanas etapi un metodes. Reiboņa ārstēšanas taktika. Pacientu ar reiboni aprūpes problēmu noteikšana.

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
26.09.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Ramona Valante
Tēma:
Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

10 TIP (desmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma  ritmi. Priekškambaru un kambaru ritma traucējumi. Ektopiski impulsi

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
26.09.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana

10 TIP (desmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: EKG pieraksts un monitorings, EKG elementi un to nozīme, EKG fizioloģiskās pārmaiņas bērniem

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
26.09.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Pacientu ar cukura diabētu veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Cukura diabēta (CD) klasifikācija (1.tipa CD, 2.tipa CD, Gestācijas diabēts, citi diabēta tipi); Medikamentozā ārstēšana un aprūpe: insulīnterapija – insulīna sekrēcijas fizioloģija, insulīna preparātu veidi, injekcijas tehnika, iespējamās komplikācijas, insulīna uzglabāšana, p/o hipoglikemizējošie līdzekļi, to grupas un iedarbības mehānismi, lietošanas rekomendācijas pacientam; Kritēriji glikēmijas kontrolei, diabēta kompensācijas kritēriji; Cukura diabēta akūtās dekompensācijas (Ketoacidoze, Hipoglikēmija); Cukura diabēta vēlīnās komplikācijas

Norises datums:
Kursu norises laiks: no plkst. 11:00 līdz 17:00
03.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās, Brīvība ielā 7, Dobelē

Lektors:
Līga Ārente
Tēma:
Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
18.00 EUR Līvānu slimnīcas darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Norises datums:
17.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās, Domes ielā 3, Līvānos

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Elektrokardiogrammu ar sarežģītu patoloģiju izvērtēšana

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Kombinēti sirds ritma un vadīšanas traucējumi. Miokarda infarkts ar ritma traucējumiem, ar vadīšanas traucējumiem (blokādēm). Miokarda infarkts ar ritma traucējumiem. Miokarda infarkts ar vadīšanas traucējumiem (blokādēm). Akūta labā kambara pārslodze ar ritma un vadīšanas traucējumiem

Norises datums:
23.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Ādas bojājumu aprūpe (izgulējumi, trofiskās čūlas u.c.)

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Ādas bojājumu (brūču) dzīšanas fāzes. Faktori, kas ietekmē brūču dzīšanu. Pacientu ar ādas bojājumu novērtēšana un aprūpes plānošana. Arteriālu, venozu, diabēta čūlu patoģenēze, diagnostika un aprūpes atšķirības. Izgulējumi (cēloņi, aprūpes taktika, rekonstrukcijas iespējas). Mūsdienīgu brūču pārsēju un aprūpes līdzekļu izvēles pamatprincipi

Norises datums:
24.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Dace Jakovicka
Tēma:
Pacientu veselības aprūpe vīrusu hepatītu (A, E, B, C) gadījumos

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Vīrusu hepatītu (A, E, B, C) klasifikācija, diagnostika, dzelte
un hepatītu diferenciāldiagnostika, klīniskā simptomātika, ārstēšanas taktika; Veselības aprūpes process pacientiem ar vīrusu hapatītu (A, E, B, C) starpdisciplinārā aprūpes komandā

Norises datums:
Kursu norises laiks: no plkst. 09:30 līdz 15:30
31.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskās fakultātes 327 auditorijā, Jāņa Čakstes bulvārī 5, Jelgavā

Lektors:
Edīte Fridrihsone
Tēma:
Onkoloģisku pacientu veselības aprūpe ortopēdijā

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
18.00 EUR Rīgas 2. Slimnīca darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Biežāk sastopamās onkoloģiskās slimības ortopēdijā, to diagnostiskās izmeklēšanas metodes, klīniskā simptomātika, aktuālās un potenciālās aprūpes problēmas un ārstēšanas taktika kaulu un mīksto audu labdabīgo un ļaundabīgo audzēju gadījumos; Veselības aprūpes process pacientiem ar kaulu un mīksto audu labdabīgiem un ļaundabīgiem audzējiem starpdisciplinārā aprūpes komandā

Norises datums:
31.10.2020
Vieta:
Klātienes mācības

SIA „Rīgas 2. Slimnīca” telpās, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā

Lektors:
Lauris Repša
Tēma:
Pacientu aprūpe pie nieru aizstājterapijas metodēm primārajā un sekundārajā veselības aprūpē

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
18.00 EUR Madonas slimnīcas darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Urīnizvades sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums; Hroniskas nieru slimības patoģenēze, klīniskā simptomātika un nieru aizstājterapijas metodes; Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes indikācijas; Dialīzes principi, Asinsvadu pieeja dialīzes nodrošināšanai, arteriovenozās fistulas aprūpe, peritoneālās dialīzes katetra aprūpe; Hemodialīzes, peritoneālās dialīzes iespējamās komplikācijas. Nieres transplantācija (Pacientu atlase nieres transplantācijai, normatīvais regulējums nieres transplantācijai; Dzīvie donori; Pacientu aprūpe pēc nieres transplantācijas); Dzīves kvalitātes aspekti pacientiem pie nieru aizstājterapijas (Pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana un apmācība; Pacientu līdzestība; Uztura īpatnības; Fiziskās aktivitātes)

Norises datums:
14.11.2020
Vieta:
Klātienes mācības

SIA „Madonas slimnīca” konferenču zālē, Rūpniecības ielā 38, Madonā

Lektors:
Dagnija Pamata