Izglītība

Profesionālās pilnveides izglītības kursu plāns
Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri piedalījušies, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments.
Atlasīt citu mēnesi:
Tēma
Norises datums
Vieta
Lektors
Tēma:
Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

8 TIP (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
11.08.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Reibonis: veidi, diagnostika un veselības aprūpes taktika

8 TIP (astoņi tālākizglītības punkti). Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Vestibulārās sistēmas anatomija, fizioloģija un galvenās funkcijas. Reiboņa cēloņi, veidi, klīniskās izpausmes, diagnostika. Reiboņa pacienta izmeklēšanas etapi un metodes. Reiboņa ārstēšanas taktika. Pacientu ar reiboni aprūpes problēmu noteikšana.

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
11.08.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Ramona Valante
Tēma:
Sirds ritma traucējumi un elektrokardiogrammas izvērtēšana

10 TIP (desmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: Sinusa, priekškambaru, atrio-ventrikulārā savienojuma  ritmi. Priekškambaru un kambaru ritma traucējumi. Ektopiski impulsi

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
11.08.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Elektrokardiogrammas bez patoloģijas izvērtēšana

10 TIP (desmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa ir 20.00 EUR

Programmas satura tēmas: EKG pieraksts un monitorings, EKG elementi un to nozīme, EKG fizioloģiskās pārmaiņas bērniem

Norises datums:
Piesakieties ierakstītai video lekciju programmai
11.08.2020
Vieta:
Attālinātās mācības

Tālmācības izglītības formā.
Lai Jums būtu iespēja skatīties video lekcijas, ir jābūt reģistrētam Gmail e-pastam. Instrukcija

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās

TIP 16 (sešpadsmit tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
40.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
50.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Pieaugušo un bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritms (ABC). Pasākumi vitāli svarīgo funkciju nodrošināšanai. Padziļinātā sirds – plaušu reanimācija (kambaru fibrilācija/bezpulsa kambaru tahikardija, bezpulsa elektriskā aktivitāte, asistolija).  Akūta aizrīšanās un neatliekamā palīdzība pieaugušajiem un bērniem. Šoks (hipovolēmisks, kardiogēns, obstruktīvs, distributīvs).  Koma (cerebrāla: traumatiska, netraumatiska; endogēna: glikēmiska (hiperglikēmiska- ketoacidotiska, hiperosmolāra, laktātacidotiska, hipoglikēmiska), aknu, urēmiska, tireogēna (tireotoksiska, hipotireotiska),kortikoadrenāla; eksogēna).

Norises datums:
mācību kursu 1. daļa
15.08.2020
mācību kursu 2. daļa
16.08.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Anita Makarovska
Marija Krūmiņa
Tēma:
Pacientu ar gastrointestinālās sistēmas slimībām veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
18.00 EUR Tukuma slimnīcas darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Gastrointestinālās sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums. Biežāk sastopamās gastrointestinālās sistēmas slimības, šo slimību patoģenēze, klīniskā simptomātika, ārstēšanas principi, aprūpes problēmu noteikšana un aprūpes plānošana (akūtas un hroniskas vēdera sāpes, gastrointestināla asiņošana, čūlas slimība, gastrīti, gastropātijas, caureju un aizcietējumu ārstēšanas principi)

Norises datums:
15.08.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Raudas ielā 8, Tukumā, SIA „Tukuma slimnīca” telpās

Lektors:
Daiga Krūmiņa
Tēma:
Parenterāla medikamentu ievadīšana

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Medikamentu administrēšanas procesa drošības principi pacientam un personālam. Parenterālu medikamentu ievades veidi.   Perifērās vēnas kanilēšanas lokalizācijas, aprīkojuma izvēle, ievades tehnika, aprūpes pamatprincipi un iespējamās komplikācijas

Norises datums:
21.08.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Rīgā, Bukultu ielā 9 (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Guna Zeltiņa
Tēma:
Pacientu ar gastrointestinālās sistēmas slimībām veselības aprūpe

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
15.00 EUR Kauguru veselības centra darbiniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
20.00 EUR citiem dalībniekiem, pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR jebkuram dalībniekam, maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Gastrointestinālās sistēmas orgāni, to funkcionālais raksturojums. Biežāk sastopamās gastrointestinālās sistēmas slimības, šo slimību patoģenēze, klīniskā simptomātika, ārstēšanas principi, aprūpes problēmu noteikšana un aprūpes plānošana (akūtas un hroniskas vēdera sāpes, gastrointestināla asiņošana, čūlas slimība, gastrīti, gastropātijas, caureju un aizcietējumu ārstēšanas principi)

Norises datums:
05.09.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Raiņa ielā 98a, Jūrmalā, SIA “Kauguru veselības centrs” 3.stāva zālē

Lektors:
Daiga Krūmiņa
Tēma:
Arteriālās hipertensijas veselības aprūpes pamatnostādnes

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Arteriālās hipertensijas  īpatnības 21.gs. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. Augsta asinsspiediena cēloņi. Klīniskie simptomi. Arteriālas hipertensijas klasifikācija. Riska grupas, to izvērtēšana, diagnostiskie kritēriji. Ārstēšanas principi, galvenās medikamentu grupas, terapijas kontrole. Hipertensīvās krīzes ārstēšanas principi. Pacientu izglītošana, paškontrole. Asinsspiediena mērījumu metodes.

Norises datums:
12.09.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Anita Makarovska
Tēma:
Depresīvo klientu/ pacientu aprūpes īpatnības sociālās un veselības aprūpes institūcijās

TIP 8 (astoņi tālākizglītības punkti)
Dalības maksa vienam dalībniekam ir
20.00 EUR pārskaitot uz bankas kontu
25.00 EUR maksājot skaidrā naudā kursu dienā

Programmas satura tēmas: Garastāvokļa traucējumu etioloģija, klasifikācija un to raksturojums; Suicīda riska faktori, cēloņi, signāli, kas liecina par augstu pašnāvības risku; Aprūpes un saskarsmes īpatnības darbā ar klientiem/ pacientiem ar garastāvokļa traucējumiem.

Norises datums:
19.09.2020
Vieta:
Klātienes mācības

Bukultu ielā 9, Rīgā (trešā stāva mācību telpā)

Lektors:
Jekaterina Jeremejeva