Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus un funkcionālos speciālistus, kuri plāno, organizē un nodrošina agrīnu pēcinsulta pacienta rehabilitāciju pieteikties neformālās izglītības programmā: „Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

Mācību kursu mērķis ir aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par insulta pacientu akūto un agrīno subakūto rehabilitāciju.

Mācību kursus vada

  • Ramona Valante, sertificēta ārstniecības persona neirologa pamatspecialitātē
  • Inese Svikliņa, sertificēta ārstniecības persona fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pamatspecialitātē
  • Anita Makarovska, sertificēta ārstniecības persona kardiologa pamatspecialitātē

Mācību norises vieta: Rēzeknes 5 vidusskolas telpās, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē

Mācību norises datumi

  • 24.10.2020. (1. nodarbība); 31.10.2020. (2. nodarbība);
  • 07.11.2020. (3. nodarbība); 08.11.2020. (4. nodarbība)
  • 14.11.2020. (5. nodarbība)

Mācību nodarbības norises laiks: no plkst. 10:00 līdz 17:00
Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Pieteikties mācību kursiem iespējams tikai elektroniskajā pieteikuma sistēmā

Mācību kursu satura tēmas

  • Galvas smadzeņu uzbūve, to funkcionālā darbība, metabolisma īpatnības un galvas smadzeņu asins apgādes nodrošinājums. Insulta klasifikācija, patoģenēze, riska faktori, klīniskās izpausmes, diagnostiskās metodes. Insulta pacientu neiroloģiskā stāvokļa novērtēšana (Apziņas stāvokļa, kognitīvo un runas traucējumu, disfāgija, kustību un koordinācijas traucējumu un jušanas traucējumu izvērtēšana). Akūta insulta iespējamās ārstēšanas metodes un to saistība ar rehabilitācijas procesu. Insulta iespējamās komplikācijas, to savlaicīga atpazīšana, profilakse un ārstēšana. Aprūpes vides novērtēšana un rehabilitāciju kavējošo faktoru novēršana. Insulta pacienta medicīniskā rehabilitācija akūtā un agrīnā subakūtā veselības aprūpes periodā. Rehabilitācijas mērķu izvirzīšanu un rehabilitācijas procesa organizēšana. Insulta pacientu kardioloģiska veselības aprūpe akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācijas periodā. Iespējamās akūtās kardioloģiskās patoloģijas, to novēršana, un hroniskas kardiovaskulāras patoloģijas, to kontrole, izmeklējumu metodes, un ārstēšana. Insulta sekundārā profilakse. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

  • 40 akadēmiskās stundas (5 mācību nodarbības)
    Mācību kursu nobeigumā dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši un apguvuši ne mazāk kā 75% (30 akadēmiskās stundas) no mācību kursa izglītības programmas, tiks izsniegts mācību kursu apguves apliecinošs dokuments – apliecība, 40 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā

Mācību kalendāru par citām ESF fonda īstenotajām programmām 2020. gada novembrī, iespējams skatīties šeit.