+371 263 88 445 salvumtd@gmail.com

Aktualitātes

Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” aicina ārstus, māsas, ārsta palīgus, māsu palīgus, vecmātes, funkcionālos speciālistus un ārstniecības atbalsta personas pieteikties neformālās izglītības programmā: „Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

 

Mācību kursos tiks sniegtas zināšanas par veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturu, par pacientu tiesībām un pienākumiem, par pacienta tiesībām saņemt informāciju un informēto piekrišanu ārstniecībai, par ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmācijas speciālistu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

 

Mācību norises vieta: SIA „Ogres rajona slimnīca” konferenču zālē, Slimnīcas ielā 2, Ogrē

Mācību norises datumi un mācību nodarbību norises laiki
06.09.2019.(1.nodarbība), plkst 10:00 – 17:00
07.09.2019.(2.nodarbība), plkst 10:00 – 16:00
13.09.2019.(3.nodarbība), plkst 10:00 – 16:00
14.09.2019.(4.nodarbība), plkst 10:00 – 17:00

dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

 

Plašāku informāciju par neformālās izglītības programmu iespējams skatīties Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD” mājas lapā, šeit

Atpakaļ uz sarakstu
Uz lapas augšu